GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

II. De werkwijze der Synode. Vóór het samenkomen van de Siynode is veel over haar werkwijze geschreven.Onwillekeurig zal men zich aivragen, of dit eenigen invloed heeft gehad op deze Synode.Voorop sta, dat het moderamen ...

De Reformatie
HEPP
1190 woorden
Koninklijke onderscheidingen.

Koninklijke onderscheidingen.

Ter gelegenheid van den öOsten jaardag onzer Vorstin zijn wederom tal van ridderorden uitgereikt.reikt. Opvallend klein, schier minimaal was het getal Gereformeerden, dat werd gedecoreerd.We beklagen ons hierover allerminst.In het ministerie tellen we enkele geestverwanten in ...

De Reformatie
786 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

IIL De zaak-Dr A. Noordtzij. Een der eerste zaken, waaromtrent de Generale Synode een beslissing nam, was die aangaande Dr Noordtzij.De kerk van Doom verzocht, dat door de Synode voor bijzondere gevallen aJs dat van Dr Noordtzij een uitzondering op den ...

De Reformatie
HEPP
1231 woorden
De arbeid onder de verstrooide Gereformeerden in Nederl. Indlë.

De arbeid onder de verstrooide Gereformeerden in Nederl. Indlë.

III. Toekomstperspectieven. In de laatste twaalf jaren zijn er voor de ontwikkeling van het Gereformeerd kerkelijke leven in Indië groote dingen tot stand gekomen. Waren er tot 1918 slechts twee Kerken, die zich verheugen, mochten in het bezit van een eigen dienaar ...

De Reformatie
W. G. HARRENSTEIN
1031 woorden
De datum, van Kerstfeest.

De datum, van Kerstfeest.

Heel de wereld, die aanspraak maakt op den naam christelijk, viert op 25 December haar Kerstfeest.De vraag kan gedaain worden, waarom juist op dien datum het Kerstfeest valt.Mag men onderscheiden schrijvers gelooven, dan hangt deze datum samen met het feit, dat er omstreeks den tijd ...

De Reformatie
J. W.
753 woorden
Kerkelijk leven In Ned. ludië.

Kerkelijk leven In Ned. ludië.

De Kerk in Indië In de 17de en 18de eeuw. (Thans zijn ons ook geregelde bijdragen omtrent het kerkelijk leven in Ned. Indië toegezegd. Hier volgt het eerste artikel over deze materie van de hand van Ds Ringnalda van Soerabaja.)Was de Kerk in ïndië in de 16de ...

De Reformatie
A. RINGNALDA
1700 woorden
Be Wet van God en het moderne leven ¹). I.

Be Wet van God en het moderne leven ¹). I.

Van de twee grootheden, die in den titel van dit referaat gecombineerd worden, is het niet de eerste die aan de behandeling bepaalde moeilijkheden in den weg legt. De Wet van God staat in zeker opzicht als een concrete, bijna tastbare werkelijkheid voor ons en al is zij universeel en alomvattend, ...

De Reformatie
T. FERWERDA
1494 woorden
Becht en economische noodzaak.

Becht en economische noodzaak.

Gelijk men o.a. uit een stem uit onze kerken, opgenomen in dit nummer van ons blad, kan zien, heeft ons stukje van verleden week over de predikantstractementen, een pen in beweging gebracht.Nu is bedoeld stukje waarlijk het eenige niet dat we naar aanleiding van onze opmerking over de pred ...

De Reformatie
J. W.
727 woorden
„De Wekker" m oppositie tegen „vader Brakel".

„De Wekker" m oppositie tegen „vader Brakel".

In de Wekker schreef Docent Lengkeek van de apeldoornsche chr. geref. opleidingsschool: „De uitdrukking „tenzij het tegendeel blijkt", is ons bekend. Zij komt voor in de omschrijving van de beschouwing van het zaad der gemeente, gelijk die bij vele Gereformeerden gevonden wordt. Men moet d ...

De Reformatie
X.
JOS DE JONGE
3136 woorden
„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

Een dezer dagen las ik in den „Cherubinischer Wandersmann" van Angelus Silesius (pseudoniem voor Johann Scheffler). Deze auteur, die ook bekend is door zijn „Heilige Seelenlust", of: „geestelijke herderliedekens van de op haar Jezus verliefde Psyche", publiceerde omstreeks 1657. Hij is bekend om ...

De Reformatie
K. S.
2534 woorden
van 7