GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
De voorgestelde Gezangen.

De voorgestelde Gezangen.

IV. Het is niet mijn bedoeling om over al de voorgestelde liederen te spreken.Tten opzichte van enkele wil ik echter uiting geven aan ©en wensch, die in mij leeft.Het spijt me, dat voor de bekende profeti© van Jes. 9 de berijming van Da Costa gekozen ...

De Reformatie
J. THIJS
1605 woorden
Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

(Slot.)Wanneer men evenwel de dingen zóó zegt, beloopt men de kans, het verwijt te hooren, dat hier de mensch „op den 'troon gezet wordt". Is, zoo hoort men vragen, die christenmensch dan zulk een groot mirakel, en toch eigenlijk ook weer zóó gewoon, dat hij zich de emblemen omhangen mag v ...

De Reformatie
K. S.
1888 woorden
Nieuwe Bijbelvertaling. II.

Nieuwe Bijbelvertaling. II.

We geven thans het vervolg van ons vergelij'kend overzicht: thans uit den brief aan de Romeinen.Romeinen 1:20. Want zijne onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te veronts ...

De Reformatie
K. S.
3135 woorden
Gebrek aan ernst. ¹)

Gebrek aan ernst. ¹)

We gaan verder met onze bespreking van dr S. J. Ridderbos' dissertjitie, voorzoover dit specimen van apologie voor een verloren zaali althans ónze aandacht waard is.Dezen keer willen we spreken over het koude pathos, waartoe de leerling van Hepp zich «vervoeren laat in zijn poging om te re ...

De Reformatie
K. S.
D. J. BUWALDA.
3138 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat de te Batavia aangenomen en door de zendingsdeputaten voorgedragen conclusies over de „o p 1 e i-ding van gemeentevoorgangers" zeggen, verdient ook de belangstelling.Om te begiimen met één der dingen waarover in Nederland nog al eens „gebakkeleid" is: artikel 1 bepaalt, dat die opleidi ...

De Reformatie
K. S.
K. FERNHOUT.
D.E.C.
W. O. DE GRAAF
5991 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Een woord als intermezzo. We moeten de reeks even onderbreken. Dezer dagen ontvingen we uit het synodocratische kamp een brief, die tot tweemaal toe verzekerde „persoonlijk" te zijn, en dien we dus, hoewel we het anders met genoegen zouden hebben gedaan, niet kunne ...

De Reformatie
K. S.
5479 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

We moeten ook eens op de lectuur-kwestie letten. Dtr Verkuyl, zoo hebben we pas hooren melden, is zoo maax door wat deputaten beschikbaar gesteld (hg heette nog dominee van Rotterdam) voor lectuurverspreiding, en zou dan in dienst staan van allerlei kerken. Onze correspondent, dien we verleden we ...

De Reformatie
K. S.
G. DE VRIES
4220 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

VII. Laat men nu de Dordtsche Leerregels spreken, dan komt er een heel ander geluid tot ons dan dr Diepenhorst ons liet hooren. Wat hij zegt is in feite niet anders, dan een door de kerk veroordeelde meening.Niet, dat die veroordeeling aanstonds gekomen is. ...

De Reformatie
K. S.
5402 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

XI. Het kan niet worden ontkend, dat in de huidige constellatie ook de kwestie van „artikel 36" (der belijdenis) weer de aandacht vraagt. Dit artikel raakt de kwestie kerk-staat, en de taak der overheid inzake kerk en anti-christelijk rijk, positief en negatief. ...

De Reformatie
L. DOEKES.
K. S.
K. SCHILDER.
H. M. MULDER.
5793 woorden
PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

IV. De heer Miedema vervolgt zijn „ingezonden": Wat verstaal) U eigenlijk onder samenspreken ? Toch niet een zuiver logisch duel waarin men de argumenten als degens kruist en waarin de grootste consequentenvirtuoos als overwinnaar uit het strijdperk zal tred ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
5565 woorden
van 7