GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

578 resultaten
Filteren
van 58
kERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

V. De missive "fa.r& Msp: ; ^^0^i£^m> •Fortman CS. - ^ « ^ ^ ^ ^ iNaar het ons voorkomt, werd aan he't schrijven, ^ dat door Dr J. P. de Gaay Fortman c.s. in Januari vAn dit jaar aan de Synode werd gezonde^-ve^ te weiiiig aandacht geschonken.Me ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN
P. CH. VAN DER VLIET
HEPP
5939 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XVI. (SIo.t.) Blijde momenten. De Asser Synode rechtvaardigde haar naam ook ||i de stemming, welke er gedurende al de weken 'sfeer maakte. Ziji was buitengewoon rustig. Maar ook buitengewoon ernstig. Men voelde als het ware - .cle st ...

De Reformatie
1140 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XV. Sinds de Synode van 1917, waïu-op de zaak van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is ©r veel veranderd. 2Een gro.ot deel van het voorbereidende werjca dat daar noodig werd geacht, is thans ge-leverd.Het tekstonderzoek is thans op e ...

De Reformatie
HEPP
4590 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XVI. Sinds de Synode van 1917, vvaai'op de zaak vaa een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een ...

De Reformatie
HEPP
H.
5646 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XVII. Sinds de Synode van 1917, waarop «ie zaak van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een ...

De Reformatie
HEPP.
4540 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XIX. ' Sinds de Synode van 1917, waarop de zaak' ter spraice kwam, is er veel veranderd. Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoelc is thans op een rustpunt gekomen. Andere vertalingen dreig ...

De Reformatie
Ds J. A. TAZELAAR
Praeses. A. VAN ROON
. Scriba.
HEPP.J
6408 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XX. Sinds de Synode van 1917, \yaarop de zaak ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidefide werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een-rustpunt gekomen.Andere vertaling ...

De Reformatie
HEPP
7259 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XXI. Sinds de Synode van 1917, waarop de zaak ter spralce •kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een rustpunt gekomen.Andere vertalin ...

De Reformatie
HEPP
3818 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XXII (Slot). Sinds de Synode van 1917, waarop de zaak ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een rustpunt gekomen.Andere ve ...

De Reformatie
HEPP
5435 woorden
Schrift en Schrifbeschouwing.

Schrift en Schrifbeschouwing.

VII. (Slot) Bet is dus zóó gelegen: de Schrift is niet onder zeker voorbehoud —. gelijk men liet van schismatieke zijde wil voorstellen — Cxods Woord, maar zij is ^geheel en al Gods Woord. .^, ., .Zii''j^Ki»»'geschreven Woord Gods.-asfesjpAls - W'öö'f ...

De Reformatie
HEPP
2705 woorden
van 58