GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1887-02-20
De Heraut
Van des menschen verlossing.

Van des menschen verlossing.

ZEVENDE ZONDAGSAFDEELING II. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u; het is Gods gave. Ef. 2: 8. Vooral op de vraag: waarin het ware, zaligmakende geloot bestaat, b ...

De Heraut
2786 woorden
Reeds de vorige week ontvingen

Reeds de vorige week ontvingen

Reeds de vorige week ontvingen we van den heer Ds. Gispen dit onderstaande schrijven : Hooggeleerde Heer!In de onderstelling dat slechts zeer weinige lezers van de Heraut ook de Bazuin lezen, vraag ik u beleefd een plaatsje voor het navolgende.Niet om terug te komen op hetgee ...

De Heraut
W
H. GISPEN.
KUYPER.
1746 woorden
De Politia ecclesiastica van Voetius.

De Politia ecclesiastica van Voetius.

De Politia ecclesiastica van Voetius. — Onlangs wierd een exemplaar van dit werk verkocht voor ƒ 90.Wat prijs!Twaalf jaren geleden verkocht men het graag voor / 12. En nu bijna zevenmaal zoo hoog.En dat terwijl de litteratuur van de Groninger en de Ethische school op de meest ...

De Heraut
1445 woorden
„Dieb zich onttrekken ten verderve.”

„Dieb zich onttrekken ten verderve.”

Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die gelooven tot behouding der ziel. Hebr. 10: 39. Er is tweeërlei in eens Christens leven. Oogenblikken zijn er dat het in zijn ziel is: een naar Jezus toegaan! En dan weer oogenbl ...

De Heraut
KUYPER.
1112 woorden
Jets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Jets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XVII. ANTWOORD VAN Ds. STROOBANT. Bij ketters ontwaart men meestal karakterloosheid. Daaruit moet men hun draaien en wenden naar de tijdsgelegenheid verklaren. Het is moeielijk vat op hen te krijgen, omdat zij hun gevoelens kleeden m ...

De Heraut
LEENERT SCHIJFTEN.
CORN. LEERSEN.
WILLEM ABRAHAMSEN.
DE GAAY FORTMAN.
KUYPER.
1084 woorden
Het pogen om in de Volkskerk hei

Het pogen om in de Volkskerk hei

Het pogen om in de Volkskerk hei te zoeken is ^^^««-Schriftunrlijk, en ziet voorbij wat ons ten allerduidelijkste in 's Heeren heilig Woord is geleerd.Indien toch iets duidelijk in de Heilige Schrift uitkomt, dan is het wel dit, dat de kerke Gods na ut een persoon in een huisgezin, en van ...

De Heraut
989 woorden
Van niet zeer bevriende zijde wordt

Van niet zeer bevriende zijde wordt

Van niet zeer bevriende zijde wordt het voorgesteld, alsof de lasthebbers van het Gereformeerd Kerkelijk Congres reeds bezig waren een derde soort nieuwe Organisatie naast die van 1816 en 1869 te stellen.Ten bewijze hiervoor beroept men zich met name op de Moderatoren en Consulenten, die i ...

De Heraut
903 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Ofliversiteit.Dezer dagen ontvingen Directeuren een schrijen van een begunstiger dezer stichting, een an, die vóór een paar jaren nog warm voortander was der »Vereeniging Vrienden der aarheid tot handhaving van de leer en rechen der Gereformeerde kerk, " doch die nu niet lléén voorst ...

De Heraut
754 woorden
Uit de ontkomene Kerken.

Uit de ontkomene Kerken.

WoNS. Vrijdag n dezer 's morgens 10 uur waren de Class. Heeren Goddefroij en Adama teWons en stapten af aan de herberg. Ouderling Politiek, de Consulent Dr.^'Lambers en een met den Consulent mede gekomen heer, waren reeds aanwezig. De gewone vergaderzaal was gesloten. De herbergier werd gezonden ...

De Heraut
641 woorden
Met de hereeniging aller Gereformeerden

Met de hereeniging aller Gereformeerden

Met de hereeniging aller Gereformeerden in eenzelfde kerkverband raken we steeds verder van de wijs.Niet dat de mannen van '34 koeler zouden worden. Integendeel, hun genegenheid wordt steeds warmer. En ook niet, dat onder het volk, over en weer, de harten vervreemd zouden raken. Eer omgeke ...

De Heraut
577 woorden
van 4