GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1887-02-20
De Heraut
Het pogen om in de Volkskerk hei

Het pogen om in de Volkskerk hei

Het pogen om in de Volkskerk hei te zoeken is ^^^««-Schriftunrlijk, en ziet voorbij wat ons ten allerduidelijkste in 's Heeren heilig Woord is geleerd.Indien toch iets duidelijk in de Heilige Schrift uitkomt, dan is het wel dit, dat de kerke Gods na ut een persoon in een huisgezin, en van ...

De Heraut
989 woorden
Uit eene mededeeling in de

Uit eene mededeeling in de

Uit eene mededeeling in de Oranjevaan zien we, dat volgens een andere lezing de toedracht der bekende ovatie deze zou zijn geweest: dat op 7 Januari de Classicale predikanten van Amsterdam aan de kosterij der Nieuwe kerk vergaderd waren; ' dat Ds. Lütge dit convent van Classicale dominees t. w. d ...

De Heraut
487 woorden
Van niet zeer bevriende zijde wordt

Van niet zeer bevriende zijde wordt

Van niet zeer bevriende zijde wordt het voorgesteld, alsof de lasthebbers van het Gereformeerd Kerkelijk Congres reeds bezig waren een derde soort nieuwe Organisatie naast die van 1816 en 1869 te stellen.Ten bewijze hiervoor beroept men zich met name op de Moderatoren en Consulenten, die i ...

De Heraut
903 woorden
Met de hereeniging aller Gereformeerden

Met de hereeniging aller Gereformeerden

Met de hereeniging aller Gereformeerden in eenzelfde kerkverband raken we steeds verder van de wijs.Niet dat de mannen van '34 koeler zouden worden. Integendeel, hun genegenheid wordt steeds warmer. En ook niet, dat onder het volk, over en weer, de harten vervreemd zouden raken. Eer omgeke ...

De Heraut
577 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bevallen van een welgeschapen ZOON LUDWINA CATHARINA BREMS, geiefde Echtgenoote van SJOERD ZIJLSTRA.Oosterbieruni, 13 Febr. 1887. (98) ^^^^^ Eenige kennisgeving. ...

De Heraut
17 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij J. A. WORJISER, te Amsterdam, verscheen : M{ de GKHI eale T3B Qristis \M\% m im M\Vm üflivöfsiïeli? DOORÏT. A DB GAAY FORTMa.1.Prjjs ƒ0.10; 25 ex. ƒ 2.— ; 100 ei. / 7.—.t a z i t f s hd V ...

De Heraut
40 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Steeds helderder li'ht gaat op over de innerlijke tegenspraak van een kerkgenootschap, dat met een artikel XI in haar hoofdstatuut, een Moderne tot Groot-Hiërarch in haar Synode plaatst, en inmiddels de Gereformeerden uitwerpt.Zoo zegt nu weer de Herv in antwoord op bedenkingen van den hee ...

De Heraut
KUYPER.
381 woorden
J. RADIUS,

J. RADIUS,

ilidZijayaiAifler.Ofpb, . J. RADIUS, üelzersgrachi 3 ^5 AmsterdamSteeds voorhanden eene groote keuze Amerikaansche en andere Orgels, uit verschillende Fabrieken, tegen de laagst mogelijke prijzen, van ƒ 65.— af. Zoo noodig tegen gemakkelijke betaling, of te huur van ƒ 3.— af ...

De Heraut
42 woorden
Godsdienstige Blaadjes.

Godsdienstige Blaadjes.

Aan de Inteekenaren zijn verzonden de eerste Nos. derGodsdienstige Blaadjes.van den Jaargang; 1887.No. 193. Goed uit kwaad. » 194. Zijns broeders hoeder. » 195. Moeders. » 196. De beste geneesheer.Ter Perse: » 197. Niet verstooten. » 198. De toovenaar en het Eva ...

De Heraut
74 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij H. TEN HOVE, Boekh. Predikheerenstraat 417, te Utrecht, is voorhanden: G. Voetius, De uitnemendheid van de leer derGereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heiligheid, in tegenoverstellingvan de troostelooze en krachtclooze leer der Remomstranten Amsterdam 1833. • f i-^S K. An ...

De Heraut
78 woorden
van 4