GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1895-03-17
De Heraut
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Lemmer, voor Kootwijk ƒ i.—. Van L. teIn hartelijken dank ontvangen voor onze J.eesl9sfelas»ïheek: 'Van iemand die onbekend wenscht te blijven een pak boeken; van den heer C. Plaag te Schiedam, een pak 'boeken. ...

17 maart 1895
De Heraut
40 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET VUUR GERUKT. IX. EEN NIEUW VOOORUITZICHT. De boekhandelaar had bij het verhaal, dat de heer Leenderts deed, al een paar malen onrustig op zijn stoel zitten dribbelen, 't Duurde dan ook nog al l ...

17 maart 1895
De Heraut
HOOGENBIRK.
1261 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

41 •al ürtikeTwi vr, nr „, , , .. uVHBSlöe, • ' •••--> .> .v, .ru /A]n. - jSmM In het écne dat over de scholen handelt luidt het slot: Zeker, we verwerpen de calvinistische overheidsscholen, omdat de overheid geen scholen moet oprichten en dwang op het gebied der beginselen niet naar ...

17 maart 1895
De Heraut
KUYPER.
1090 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXXV. PIERRE DE LA PLACE. In den beruchten Bartholomeüsnacht van het jaar 1572 zijn met den admiraal De Colligny vele aanzienlijken gevallen als slachtoffers van den haat der Roomschen tegen al wat Hugenoot heette. Zelfs de koning ...

17 maart 1895
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1398 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

WirncLSi JOJEIuA.W2SrBIS ISlJEtJLMEJEl < & Co., DAM !5-17, MSTElKoopen en verkoopen EFFECTEN, diverse tOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers ...

17 maart 1895
De Heraut
46 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei V-r kor ting, uit het Kerkblad van 15 Maart.Vergadering der Classis Middelburg, op 12 Febr. 1895.Volgens alphabetische volgorde is Ds. H. Buurman praeses, die met goedvinden der vergadering Ds. L. A. Ruijs tot scriba en Ds. B. B. V. d. Hoorn en Ds. E. J. de Groot tot assessoren ...

17 maart 1895
De Heraut
257 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Wij deelden voor eenigen tijd in ons blad iets mede omtrent den toestand waarin zich het huis bevindt, dat eenmaal door Calvijn bewoond werd.Dit bericht dient gerectificeerd, omdat de «Se maine religieusé'' ons nauwkeurige mededeelingen omtrent dit gebouw gegeven heeft. Het is een feit, da ...

17 maart 1895
De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

DOORDl*. A. KUYPER.Drie Deelen, ingenaaid f 16.75; in drie halfLederen handenf S1.25. (Liosse banden per stuk f 1.—).Amsterdam.DEUITGEVER, J. A. WORMSER. ...

17 maart 1895
De Heraut
22 woorden
L. G. WEISZ & CO.,

L. G. WEISZ & CO.,

L G. WEI8Z & C, Prinsengraeht bij de Pri9sei»traat, No. %& ? .AMSTERDAM. ...

17 maart 1895
De Heraut
13 woorden
Gereformeeerde Gezindheid.

Gereformeeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN : St.-Anna-Parochie A, M. Hummelen te Enumatil (gem. Leek.)AANGENOMEN-Hecrenveen, A. van Andel te Hijlaard (Fr.)BEDANKT; Miunerisga, J. Dekker Hz te Wezcp (bij Kampen.) — Culemborg, J. Kok te Nijmegen. — HoUandschcveld, ...

17 maart 1895
De Heraut
237 woorden
van 3