GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1895-05-26
De Heraut
Onjuiste aanklacht.

Onjuiste aanklacht.

Naar aanleiding van de Verklaring, die de heer W. Hovy onlangs publiceerde, schrijft Dr. Schot van Hardenberg in de Overijselsche Kerkbode dit: Zal nu de kieinel groep, die zoo stout, en voor mij althans ook aanstootelijk sprak, tevreden wezen ? Er werd uitgebazuind in gloeiende taal, dat ...

26 mei 1895
De Heraut
506 woorden
Zelfaanklacht.

Zelfaanklacht.

De Nederlandsche Hervormde kerk bezit een eigen orgaan in de Kerkelijke Courant.Ook die courant brengt de onderscheiden incidenten ter sprake, die te Nijmegen, te Leiden en elders binnen den boezem dier kerk onaangenaam aandeden.Ze betreurt die incidenten.Ze erkent dat haar k ...

26 mei 1895
De Heraut
755 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Van sstijl" gesproken; niet onaardig is wat Ds. Gispen in de Bazuin schrijft over Calvinisten, die van den Cahinistischen stijl niet weten willen.Hij zegt er dit van: Een paar maanden geleden liep ik met een ambtgenoot uit een andere stad langs een fraai Roomsch gesticht, een indruk ...

26 mei 1895
De Heraut
KUYPER.
969 woorden
Het derde Jesalaansche wee u!

Het derde Jesalaansche wee u!

Wee dengenen, die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid, en de zonde als met dikke wagenzélen! Jesaja 5:18. Met Geldzucht begon het, uit het geldbezit werd de Weelde geboren, en nu met zijn derde Wee ui stelt de profeet zich tegen het kind der weelde ...

26 mei 1895
De Heraut
1593 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

X. Onze pertinente verklaring, dat in de vergadering der geloovigen de Koning bij zijn volk gehoor vraagt en het door deil Dienaar des Woords, als zijn ambassadeur, toespreekt, heeft bij wijze van ingezonden stuk een tegenspraak uitgelokt, die, hoe scherp en kras o ...

26 mei 1895
De Heraut
G.
1578 woorden
Familieberichten

Familieberichten

LRotterdam^ 25 Mei 1895. rgDe Heere gaf ons heden een MEISJE^ nam het weder; wij vertrouwen, tot Zich W. DE JONGE. J. DE JONGE—De Lier, 22 Mei 1895.enVAN DER SNEL. ...

26 mei 1895
De Heraut
30 woorden
Assistentie in de huishouding

Assistentie in de huishouding

Een net Burgermeisje, 22 jaar, Geref. belijdenis, zag zich 0aa!*ne geplaatst terAssistentie in k \mïmM%of voor kinderen, liefst in een Christelijk gezin, • Blieven fr. Ictt. C. G., Bureau Heraut. ...

26 mei 1895
De Heraut
30 woorden
Een trouwe broeder heengegaan.

Een trouwe broeder heengegaan.

Dit nummer van ons blad mag niet verschijnen, zonder dat een woord van dankbare nagedachtenis zij gewijd aan onzen broeder De Jong, die in Amsterdam aan het hoofd der grootste Gereformeerde school, we durven haast wel zeggen aan de grootste Gereformeerde school in ons vaderland, jarenlang met zoo ...

26 mei 1895
De Heraut
KUYPER.
344 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Kijken fDr.), J. C. van Mantgem te Borger ('Dr.) Nederlandsche Hervormde Kerk. BEROEPEN : Oosterwijtwerd en Stavoren (cl. Sneek), H. J. de Groot, cand. te Zwolle. — Goudriaan {cl. Dordt (toez.) e ...

26 mei 1895
De Heraut
301 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschlanii. De broedergemeente en de Ritschliaansche school.De beweging, die ontstaan is doorhet geschrift van den predikant Kinzier, leeraar van het Bazelsche Zendinggenootschap, over shet recht en het onrecht der Bijbelcritiek, " schijnt nog niet tot stilstand te willen komen. Er versc ...

26 mei 1895
De Heraut
WINCKEL.
2315 woorden
van 4