Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

ISRAËLIET1SCHE O U D H E I D K U N D E EN ARCHAEOLOGIA SACRA.REDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Semietische Talen en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Donderdag 4 Mei 1 9 0 5 ,DOORDr. C. V A NGELDERENNEDERBRAGT ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
55 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 27

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 27

Tegenover hen, die zich hierover bezwaard mochten gevoelen, beroept hij zich op het voorbeeld van C a l v i j n ,waarbij hijvermoedelijk op diens evangeliën-harmonie het oog heeft. 8) B. C. B e r t r a m u s , commentarioque ab O p p i j c k .De República Ebraeorum,ill ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
405 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 18

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 18

18 Spiegelbergeeneverblijf in E g y p t e5 0studiein hetlicht gaf over Israels 5 1) , deed hij dit, gelijk een r e c e n s e n t )het uitdrukte, „ u n t e r gewissenhafter Anlehnung an die von den alttestamentlichen Forschern erarbeiteten Er ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
351 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 16

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 16

16 Hoezeerookdearchaeologiasacrazijn eigenlijk v a k is,hij zal zich voor eene wijle in even n a u w e relatie moeten stellen ook alstot de nationaal-israëlietischehetw e z e n zijnerphiloloog moetenschappelijkeou ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
255 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 35

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 35

36 [&pm nóltg) lag, was veel hooger en in de lengte rechter dan de andere, die"AXQUheette en de Benedenstad (x«rwnóhg)droeg. Tegenover deze Acra, door eeneandere breede kloof{nXocrtla yuQuyyi) van haar gescheiden,lag een derde,van ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
311 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 17

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 17

1? eenheidopenbaart zich de glorie v a n H e m , uit w i e n , doorw i e n en tot w i e n alle dingen zijn.Maar uit diezelfde eenheid vloeit dan voort, dat de Israelietische oudheidkunde e v e n z e e r v a n de archaeologia sacra afhankelijkis als o m g e k e e r d ; ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
294 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 19

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 19

schijn.Bij v o l s t r e k t eHeiligeSchriftstijgendanzaldalen.eerbiediging van derdeautoriteitdewaardeDitgeldt inzonderheid v a ndero v e r i g e bronnen eer FlaviusJ o s e p h ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
346 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 36

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 36

37 Dat bij identificatie van Tyropoeon-dal en El-Wad de Acra ten Zuiden van het Tempelplateau moet worden gezocht, is m i. evident. Volkomen consequent oordeelt dan ook Gruthe (t. a. p . ) : „Die Unterstadt oder Acra lag im Süden des Tempels." Minder beslist zegt B e n z i n g e r (Aren. bl. 4 7 ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
361 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 37

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 37

38 (bl.35)„Wardie Oberstadt von der Unterstadt durch eineThalung, die der Käsemacher, geschieden, so wissen wir, dass zwischen der West- und Osthälfte Zions ein heute noch beider­ seits bis auf die Sohle mit Häusern besetztes Thälchen, welches mithin das Käserthal ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
305 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 38

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 38

39 bl. 2 2 - 2 5 ; Neue Untersuchungen, Halle 1847, bl. 7; Neue bibl. Forschungen, Berlin 1857, bl. 269), T o b I e r (a.w. I bl. 35,41 seq. I I 3 seq.), D e W e t t e — R a e b i g e r (a.w. bl. 167), (a.w. bl. 216), K e i l (a.w. bl. 133), W a r r e n ScheggHaneberg(a.w. bl. 58 se ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
431 woorden
van 5