Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

ISRAËLIET1SCHE O U D H E I D K U N D E EN ARCHAEOLOGIA SACRA.REDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Semietische Talen en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Donderdag 4 Mei 1 9 0 5 ,DOORDr. C. V A NGELDERENNEDERBRAGT ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
55 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 27

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 27

Tegenover hen, die zich hierover bezwaard mochten gevoelen, beroept hij zich op het voorbeeld van C a l v i j n ,waarbij hijvermoedelijk op diens evangeliën-harmonie het oog heeft. 8) B. C. B e r t r a m u s , commentarioque ab O p p i j c k .De República Ebraeorum,ill ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
405 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 18

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 18

18 Spiegelbergeeneverblijf in E g y p t e5 0studiein hetlicht gaf over Israels 5 1) , deed hij dit, gelijk een r e c e n s e n t )het uitdrukte, „ u n t e r gewissenhafter Anlehnung an die von den alttestamentlichen Forschern erarbeiteten Er ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
351 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 2

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 2

ISRAELIETISCHE OUDHEIDKUNDE EN ARCHAEOLOGIA SACRA.REDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Semietische Talen en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Donderdag 4 Mei 1 9 0 5 ,DOORDr. C. V A NGELDEREN.N E D E R B R A G T & ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
51 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 3

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 3

HoogeerzameHeeren DirecteurenHoogachtbareHeerenCuratorenonzerVereeniging,dezerHoogeschool,HooggeleerdeHeerenHoogleeraren,ZeergeleerdeHeerenDoctoreninonderscheideneWetenschappen, ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
96 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 28

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 28

Leipzig,BaumgärtnerscheBuchhandlung,1823- 1831.ZieEinleitung I V . 17) J. M. A u g u s t i n S c h o l z , Handbuch der bibl. Archäologie; Bonn, Adolphe Marcus; Wien, Carl Gerold, 1884. Zie § 4—8. 18) Jo. H e n r . P a r e a u , Antiquitas hebraicabreviter discr ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
383 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 4

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 4

4 m e t eenige uitvoerigheid worden behandeld, terwijl andere alleen werden aangestipt.M e t name w a s het de philologi-sche wetenschap der Hebreeuwsch-Joodsche of Israëlietische archaeologie, w e l k e r bestaansrecht w e l w e r d erkend, maar zoo, dat z e t e g e n o v e r het t ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
252 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 20

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 20

20 Oude T e s t a m e n t verschaft aangaande het Jebusietische Jeru­ 8 Äsalem in, dat).Bij dezen stand van zaken z i e t men lichtelijkde archaeologischereputatie van J o s e p h u shetgrootste belang heeft bij de handhaving v a n ons beginsel, da ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
317 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 29

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 29

28) De W e t t e - R e a b i g e r , Arch. bl. 1. 29) Zoo las in 1571 A z a r j a de R o s s i , Meor Enajim, cap. 56, geciteerd door M. A . L e v y op bl. 4 van zijne „Geschichte der Jüdischen Münzen", Leipzig, Nies'sche Buchdr. 1862. 30) Dat de afkortingen zijn op te vatten,2V, W, IV, n; ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
333 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 5

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 5

I. Hetonderscheidenkarakterbreeuwsche oudheidkunde meestenvanvanIsraëlietischehare beoefenaars niet duidelijk aangewezen.De mannen, die na de reformatie de eerste werken onderop genoemde terreinen schreven, stonden te zeerom ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
172 woorden
van 5