GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1906-05-20
De Heraut
Een nieuwe Schriftverklaring.

Een nieuwe Schriftverklaring.

I. Het is een teeken van gezond geestelijk leven, wanneer de gemeente van Christus hongert en dorst naar het Woord Gods. Hoe uitnemend historische studies, dogmatische verhandelingen en practicale onderwijzingen zijn, het ware levensbrood blijft het Woord Gods. All ...

De Heraut
1266 woorden
Een blijde tijding.

Een blijde tijding.

Ook in Rotterdam hebben de beide Kerkeraden der Gereformeerde Kerk zich opgemaakt om den scheidsmuur tusschen A en B te doen wegvallen.Na ernstig beraad is een conceptacte van ineensmelting goedgekeurd, die nu aan de gemeente is bekend gemaakt met de navolgende toelichting: De Kerke ...

De Heraut
JOH. VISSER
h. t. praeses
G. VAN BLEEK
scriba.
P. A. E. SILLEVIS SMITT
h. t. praeses.
A. M. MOLENAAR
scriba.
493 woorden
„ Och, dat Gij de hemelen scheurdet.”

„ Och, dat Gij de hemelen scheurdet.”

[HEMELVAART.] Och dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezichte vervloten. Jesaia 64: i De dag van Hemelvaart is een Goddelijke gedenkdag IZoo heerlijk om onzen Heiland.Het op deze ...

De Heraut
1582 woorden
Nadere correspondentie.

Nadere correspondentie.

Amsterdam, i8 Mei 1906.Gelijk men zich herinneren zal, vi^aren in Friesland sommige broeders bezorgd, dat de splitsing hunner kerken in twee particuliere Synodes nadeelig zou blijken voor de belangen die de Friesche kerken gemeenschappelijk verzorgen, zooals de Zending enz. We wezen er daa ...

De Heraut
1268 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BKROEPEN: Marken, Ambt-Vollenhove B, Kruiningen en Haastrecht, V. K. Kuijvenhoven, cand. te Naaldwijk. — Giessen-Nieuwkerk, J. H. Jonker, te Wormerveer.AANGENOMEN : Driebergen, G. Wisse Jr., te Leiden.BEDANKT: De Wilp, J. M. de J ...

De Heraut
133 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. Alexander Dowie's succes en val.Volgens de jongste berichten is Alexander Dowie, de eens zoo gevierde „Koning van Sion", de „Hersteller Elias", de stichter der „Christelijk-Katholieke kerk", wegens zijn polygamistische schandalen, nadat hij uit Mexico was teruggekeerd, door zij ...

De Heraut
2129 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS, Onze lezer T. L. R. te 's Gr. schrijft: Gaarna zag ik een tweetal vragen door u beantwoord, iste. In Genesis 28: lezen wij, dat Izaak zijn zoon Jacob roept en hem zegent. Waarom deed hij dit, daar hij hem toch te voren reeds gezegend had (Gen, 27 : 28—29)? ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
886 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Tazelaar, die onze kerkelijke pers telkens verrijkt met practicale stukskens, en wiens vindingrijkheid op dit gebied onuitputtelijk schijnt, heeft het ditmaal in het Gereformeerd Volksblad ovex een „Wereld zonder God".Daar woedt tegenwoordig een felle strijd in alle landen en onder all ...

De Heraut
1398 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Denkelijk zal het houden van Christelijke vergaderingen in de bekende Exeter Hall te Londen gedaan zijn.Deze zaal staat in het Strand en is in erfpacht bij de Christelijke jongèlingsvereeniging. Deze verhuurt haar weder aan kerkelijke corporaties of Christelijke vereenigingen, voor vergade ...

De Heraut
WlNCKEL.
547 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

IESOommisslOËilrs ia Msotasi-E8TEEMAKKT No. %AMSTMEBAM. ...

De Heraut
7 woorden
van 3