GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1913-11-16
De Heraut
„Knecht van dit volk”.

„Knecht van dit volk”.

En zij spraken tot hem, zeggende: Indien gij heden dezes volks knecht wezen zult, en hen dienen, en hun antwoorden, en tot hen goede woorden spreken zult, zoo zullen zij te allen dage uwe knechten zijn. 1 Koningen 12 : 7. »Wees knecht van dit volk« is een kernachti ...

16 november 1913
De Heraut
Dr. A. K.
1407 woorden
Zelfmoord.

Zelfmoord.

(Vervolg.) Wat de krankzinnigen betreft, die in hun waanzin zelfmoord plegen, geeft de Schrift dus geen den minsten grond om dezulken als voor eeuwig verloren te beschouwen. En waar de Schrift ons dezen grond niet geeft, daar voegt het ons niet over dezulken het do ...

16 november 1913
De Heraut
DR. H. H
K.
1463 woorden
Leestafel.

Leestafel.

SCHEURKALENDERS VOOR 1914.Het jaar nadert weer zijn einde en ook nu weer zonden verschillende uitgevers ons blad hun scheurkalender voor het komende jaar ter bespreking toe.Wij ontvingen een zestal. I. »FiLippus« Christelijke Kalender, uitgegeven door het GEREFORMEERD TRAKTAAÏGENOOT ...

16 november 1913
De Heraut
G.
1022 woorden
Toen de Vrije Universiteit

Toen de Vrije Universiteit

Amsterdam, 14 November 1913.Les idees marchent.Toen de Vrije Universiteit werd opgericht, spotte en lachte men met het idee, dat particulieren een Hoogeschool in het leven riepen. Bierbrouwers, die professoren aanstelden en benoemden. Het was te gek om rond te loepen. Morgen kon een ...

16 november 1913
De Heraut
446 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. J. te R. vraagt toelichting van het volgende vers: «Ik zie een rijker koor •Van zangers voortgesproten, En 't eenmaal need'fig woud hersteld in fierer loten: kZie Helmers aan hun hoofd! hem, wiens ervaren handDe Lesbiaansche ...

16 november 1913
De Heraut
HOOGENBIRK.
662 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Van M. J. D. te Sneek / 2.S0; van de wed. E. d. N. te Rotterdam, met vriendelijk schrijven ƒ 10 feestgave; uit het busje van mej. H. M. C. te Amsterdam ƒ 2.50; van Ds. J. C. C. Voigt te Ouderkerk a/d IJsel f 2.50; van Ds. v. d. Velde te Kralingen, verzameld voor het ...

16 november 1913
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
92 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Jaarfeest van een moderne zendingsvereeniging.Den 16den September hield. de Algemeene Evangelisch-Protestantsche Zendingsvereeniging te Brunswijk hare 29ste jaarvergadering. Op die samenkomst was de Evangelische bond, de algemeene Duitsche taalvereeniging, de jVrienden der Eva ...

16 november 1913
De Heraut
493 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CIX. VIERDE REEKS. X. Met vel en vleesch hebt Gij mij bekleed; met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten. Job 10 : 11. Een veel-aandurvend beweren, dat o ...

16 november 1913
De Heraut
Dr. A. K.
3779 woorden
GEMENGD NIEUWS.

GEMENGD NIEUWS.

China. Wij hebben er reeds meldihg van gemaakt, dat in China de «Tempel des hemels», waarin volgens oude Chineesche traditie, de keizer eenmaal p6r jaar ging om te bidden, geopend is voor de prediking van het Evangelie. Op het hoogaltaar van dien tempel vindt men nu Bijbelteksten, en zoowel Chine ...

16 november 1913
De Heraut
WINCKEL.
390 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Korte notulen van de vergadering van de classis < Alm^erk, - gehoudenArt. 1. Ds. de Jong opent, namens de'roepende kerk van Werkendam A, de vergadering, , laat zingen Ps. 84 : 3, leest Ps.-84 en gaat voor in gebed.'Art. 2. De credentiebrieven worden nagezien.Art. 3. De not ...

16 november 1913
De Heraut
G. R. KUIJPER
788 woorden
van 3