GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-09
De Heraut
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VIJAND EN VRIEND. XII. OOK TEN GOEDE? Zoo scheen het Kees dan recht mee te loopen. Op de fabriek werd hij meer en meer beschouwd als een der beste werklieden, hoe jong hij ook mocht zijn. Hij bracht ongezocht nieuwe klanten aa ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1214 woorden
ARTS

ARTS

Aan het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen > Vrederust" te Bergen op Zoom wordt gevraagd eenvan positief Christelijke beginselen. Inlichtingen bij den GENEESHEER-DIRECTEUR.Si. ...

De Heraut
22 woorden
Niet de juiste weg.

Niet de juiste weg.

Het bericht, dat dezer dagen in de kranten de ronde deed, dat de Minister van Financiën bereid was te overwegen om" uit 's Lands schatkist een duurtetoeslag te geven aan de predikanten en de roomsch-kathoiteke geestelijken, heeft aan een predikant onzer Kerken aanleiding gegeven, in de Rotterdamm ...

De Heraut
982 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele en treffende bewijzen van deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen innig geliefden man en vader, den Heer J. DE VRIES, onzen hartelijken dank. Wed. J. DE VRIES—SCHALEKAMP. Klundert, 4 Februari 1919. ...

De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed onze lieve Zuster en BehuwdzusterMej. F. DIJKSTERHUIS, in den ouderdom van 67 jaar. Uit alkr naam: Wed. Ds. R. POLMAN— DiJKSTERHUIS. Groningen., 4 Febr. 1919. ...

De Heraut
24 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Op den 2den Februari overleed zacht en kalm, doch in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde en zeer zorgdragende Echtgenoote en MoederPIETJEBAKKER, in den ouderdom van ruim 79 jaren.IMakkum, 1919.EenigeC. DROS A2.A. DROS.kennisgev ...

De Heraut
36 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordeliikheid van de Redactie).Mijnheer de liedacteur IIn uw blad van 28 Jan. j. 1. komt onder kerknieuws een stukje voor over Ds. J. Voerman alhier en zegt u in dat stukje, dat het voor den-buitenstaander bevreemdend is, dat Ds Voerman weer naar Warns wil vertrekken, ...

De Heraut
EEN ABONNE.
428 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken.BEROEPEN: Te Ouderkerk a/d IJssel, W. Bech, (; and. te 's Gravenhage. ^— Warns, J. Voerman, teEnschedé. — ]){jjverdal, W. van 't Sant, te Voorthuizen. — Naarden, P. C. de Bruyn, te Edam. — Worbum, ]. F. van Hulsteijn Jr., te Middelstum. — Utrecht (vac. P. J. W. ...

De Heraut
239 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

VI. Zoo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar i^edeburgers der heiligen, en huisgenooten Gods. Gebouwd op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. ...

De Heraut
Dr. A. K.
3674 woorden
Maagpijnen,

Maagpijnen,

maagzuur, oprisping, geen eetlust.Mijnhardt's Maagtabletten- ^ Koker 60 ets. 3 kokers f 1.65. B Bij Apoih. en Drogisten. ...

De Heraut
15 woorden
van 4