GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1919-03-02
De Heraut
„Van rondaom rust.”

„Van rondaom rust.”

Maar nu heeft de Heeremijn God mij van rondom ruste gegeven ; er is geen tegenpartijder, en geene bejegening van kwaad. I Kon. V : 4. In het leven der volkeren wisselen vrede en onrast elkaar gestadig af. Zoo is het in onze dagen, en zoo was 't van ouds ook in Isra ...

2 maart 1919
De Heraut
Dr. A. K.
1378 woorden
Een motie van afkeuring.

Een motie van afkeuring.

De Ring Sneek en omstreken Van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag, IS Januari saamgekomen, heeft de volgende motie aangenomen, waarvan ook ons om opname werd verzocht.De Ring «Sneek en Omstreken* van den Nederlandschen Bond van Jongelings Vereen ...

2 maart 1919
De Heraut
414 woorden
Kootwijks Scholen.

Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen Post Cheque f S. Letter D. Rotterdam. ...

2 maart 1919
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
11 woorden
Is de Hervormde Kerk een schijnkerk?

Is de Hervormde Kerk een schijnkerk?

XI. Zal men over de Hervormde Kerk een billijk oordeel vellen, dan dient er in de eerste plaats wel onderscheid gemaakt te worden tusschen de Synodale organisatie, die Koning Willem I aan deze Kerk heeft opgelegd, en de plaatselijke Kerken die in deze organisatie z ...

2 maart 1919
De Heraut
1632 woorden
Raakt onze critiek op het

Raakt onze critiek op het

Amsterdam, 28 Februari 1919.Raakt onze critiek op het „doctorenambt" in Art. 2 onzer Kerkenorde meer - een theoretisch vraagstuk, omdat in de praktijk zulk een kerkelijk doctorenambt nooit ofte nergens in onze Gereformeerde Kerken bestaan heeft, van veel ingrijpender beteekenis is het twee ...

2 maart 1919
De Heraut
1454 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Maaike. — Tweede en derde persoon.— De zeven planeten. — De ballingschap. — Haneboek.N. N. te S. vraagt, te willen melden, of de naam Maaike wel een HoUandsche naam is, en zoo neen, van welken naam »Maaike" afkomstig is., De naam Maaike k ...

2 maart 1919
De Heraut
HOOGENBIRK.
991 woorden
Geen verschil van opvatting.

Geen verschil van opvatting.

Mr. A. J. W. van Beeck Calkoen verzoekt ons om onzen lezers mede te deelen, dat hij volkomen beaamt, wat we schreven over de verplichting van' den Kerkeraad om bij elke kerkelijl? e huwelijksbevestiging na te gaan, of tegen dit huwelijk geen wettige bezw'aren op grond van Gods Woord zijn in te br ...

2 maart 1919
De Heraut
550 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Knijpe, B. Wentsel, cand. te Kampen. — Langeslag, W. van Gelder, cand. te Kampen. — De Krim (Ov.), M. Uytenhoudt, te Emlicheim. AANGENOMEN: Deventer (A). Dr. J. J. van Baarsel, te Naaldwijk. — Bierum, J. Douma Azn., teAmbt-Vollenhove ...

2 maart 1919
De Heraut
259 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dui' schland. Bij de verkiezingen voor de nationale vergadering.Het is te denken dat in Duitschland, nu de republiek in plaats van de monarchie getreden" is, de hand aan den ploeg geslagen wordt om zooveel doenlijk de nadeelen, die uit den veranderden toestand voor de Kerk kunnen voortvloe ...

2 maart 1919
De Heraut
478 woorden
De dankzegging na het Avondmaal.

De dankzegging na het Avondmaal.

Een onzer lezers vindt het hinderlijk, dat degenen, die aan het Avondmaal hebben deelgenomen, voordat zij op hun plaatsterugkeeren, eerst een dankgebed voor zich zelven doen. Hij vraagt nu, of deze gewoonte overal in onze Kerken bestaat en of het wel betamelijk is, dat' men in de Kerk zulk ...

2 maart 1919
De Heraut
Dr. H. H. K.
368 woorden
van 4