GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1923-02-23
„De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der 19de eeuw.” Historisch geschetst door J. C. Rullmann. Derde druk. Amsterdam, W. Kirchner.

„De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der 19de eeuw.” Historisch geschetst door J. C. Rullmann. Derde druk. Amsterdam, W. Kirchner.

Zelden, werd er op onzen vaderlandschen bodem een historisch werkje zóó pjopulair en tegelijk zóó betrouwbaar geschreven. Dit is nu reeds de derde druk. De band streelt het oog. ...

De Reformatie
29 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

P. J. Cohen De Vries, Kinderen m' n uit klas. De „kinder-psychologie", de psycihologische beschouwing van de kinderziel, is in den laatsten tijd in de literatuur aan de orde van den dag.Misschien is het een nieuwe reactie-vorm tegen de verdwazing der tendenz ...

De Reformatie
C. T.
1838 woorden
Socialisatie of Bedrijfsorganisatie.

Socialisatie of Bedrijfsorganisatie.

XI. De eigendom. Nadat wij een vorige maal stilstonden bij hetgeen de eerste beide hoofdstukken vah het boek Genesis over den eigendom mödedeelen, k'oimen we nu tot den toestand, zooals die 'door den zondeval geworden is. Ook' op dit ...

De Reformatie
K. D.
1654 woorden
De loochening der Gemeene Gratie.

De loochening der Gemeene Gratie.

XIII (Slot). In Amerika is onder de Gereformeerde broederen ernstig geschil gerezen over het leerstuk van do Gemeene Gratie.Er zijn er, die meenen, dat deze leer onschriftuurlijk is en daarom de Gemeene Gratie loochenen. De stand van de kwestie wordt uiteeng ...

De Reformatie
HEPP.
3547 woorden
De Nationale Christelijke Conferentie te Schanghat

De Nationale Christelijke Conferentie te Schanghat

I. China is en blijft het land 'der wonderlijkheden. In onze jeugd prikkelde het onze verbeelding, en verbonden wij aan zijn naam allerlei sprookjesachtige voorstellinjgen. ^Jater kbmt h|et land ons naderbij, en verliest dan veel van 2; ija schoonheid; ma^r merkwaa ...

De Reformatie
J. D. W.
1509 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

XVI. Het eerste contact. Als twee kampvaardige, pezige leeuwen stonden ze tegenover elkander: Hellenisme en Christendom, het wijsgeerig verstand en 'Jiet christelijk' geloof.De eerste botsing, op den Areoplag'us, scïi'een voor ...

De Reformatie
B. W.
1443 woorden
„Hoofddoel en Gedachtengang van Lucas’ Evangelieverhaal.” Rede, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Theologische School van de Gereformeerde Kerken in Nederland, den 6en December 1922, door Dr S. Greijdanus. Kampen, J. H. Kok.

„Hoofddoel en Gedachtengang van Lucas’ Evangelieverhaal.” Rede, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Theologische School van de Gereformeerde Kerken in Nederland, den 6en December 1922, door Dr S. Greijdanus. Kampen, J. H. Kok.

BOEKBESPREKING. M.i. deed prof. Greijdanus met dit onderwerp voor zijn rectorale oratie te kiezen een gelukkigen greep.Het is een détail-studie en toch weer niet zóó gedetailleerdij dat de groote lijnen niet uitkomen.Integendeel. Meer dan een Niauw-Te ...

De Reformatie
194 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Een stoute Roomsche. Zéér gezonde en verlicihte opmerkijigen, die ook gereformeerde kerkisten ter harte mogen nemen, , reviewt „De Telegraaf" uit een katholiek blad. De R.K. Staatspartij ende Kerk. In het weekblad de „Katholiek ...

De Reformatie
B. W.
1121 woorden
van 2