GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1926-10-29
De Reformatie
SYNODE TE ASSEN.

SYNODE TE ASSEN.

Zitting van W: oensdaig.Woensdagmorgen 10 uur werd de Synode heropend. Gezongen 'werd Psalm 80:1 en 9, waarna de praeses, Ds K. Fcrnhout, voorlas Efeze 4:1—16. Appèl nominaal werd gehouden.Hierby bleek, dat van de prae.idviseerendo ledon afwezig zijn Prof. Dr W. Geesink; Prof. Dr C. ...

29 oktober 1926
De Reformatie
714 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

De Zilveren Lepel. Zoo op het eerste gezicht lijkt dit eerder de titel van een kinderverhaal of op z'n mooist (of ergst) van een sensationeel romannetje, dan van een eerste-klas boek van een van Engeland's grootste schrijvers.Want dat is Galsworthy ongetwijfeld. Hij is nu bijna zestig, een ...

29 oktober 1926
De Reformatie
J. VELDKAMP.
1858 woorden
„Ten dage als ik riep”, door L. Penning. Nijkerk — G. F. Callenbach.

„Ten dage als ik riep”, door L. Penning. Nijkerk — G. F. Callenbach.

Als 4e deel van de Chr. Bibliotheek verscheen dit boek van den ouden Penning. Het verhaal verplaatst ons in hoofdzaak naar Hongarije, en vertelt van het lijden der predikanten alda.ar in dè 17e eeuw. De ge'gevens zijn buitengewoon ontroerend, en Penning heeft den historischen achtergrond goed lat ...

29 oktober 1926
De Reformatie
J. D. WIELENGA
138 woorden
DE BERGREDE.

DE BERGREDE.

V. Zoo blijft nog ter bespreking over, ds laatste, zeker niet de minst gewichtige vraag, dia naar de geldigheid der Bergrede.Wie deze vraag beantwoorden wil, begint irit den aard der zaak na te gaan, of niet het evangelie zelf aangeeft, tot welke personen Je ...

29 oktober 1926
De Reformatie
F. W. GROSHEIDE
1730 woorden
LITERATUUR EM KUNST.

LITERATUUR EM KUNST.

Van een onzer lezers ontving ik voor enkele weken het verzoek, hem eenige inlichting te verstrekken over het boek van Maurits Sabbe, „Vlaamsche Menschen", dat hij in een winkel had gezien en dat zijn aandacht getrokken had.Omdat misschien meerderen aan een bespreking van dit betrekkelijk w ...

29 oktober 1926
De Reformatie
C. T.
1580 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Zeer geachte Redactie, 'Door een misverstand bleef reeds te lang onweersproken 'een igerucht, waarop U in Uw nummer van 30 April j.l. attendeerde, als zou „voor eenige jaren een th'eoloog van ethische ri'chting ...

29 oktober 1926
De Reformatie
HEPP
188 woorden
Gisbertus Voetius.

Gisbertus Voetius.

III. Naar de'eers te G©meen t e. Nadat hij de academie had vaarwel gezegd, had de jeugdige Voetius niet het voornemen zich onmiddellijk bero-epbaar te stellen. Hij koesterde het vurig verlangen om, zoo-als vele jonge lieden in dien tijd dedem vóór hij zich vestigde ...

29 oktober 1926
De Reformatie
JOH. C. BREEN
1306 woorden
Reiniging.

Reiniging.

Deze hope.Dat is de geloofsverwachting van den Christen eenmaal God te zullen zien gelijk Hiji is, en Hem dan gelijk te zullen wezen; het uitzien van Gods kind naar den dag der eeuwigheid, waarin der Heere al Zijne deugden op het rijkst zal te aanschouwen geven, en in den verlosten mensch ...

29 oktober 1926
De Reformatie
V. A.
813 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Viertal te: 's-Gravenhage-\Vest (vac.M. Schuurmaii' •«{"•'Dr ' Dl 'H. ïh. VoUenhoven): A. Hoeneveld te Nijkerk; J. A. Tazelaar te Rotterdam; E. J. Wientjes te Oudshoorn en C. v. d. Woude te Gorredijk.Tweetal te: Enschedé (3e pred. pi): C. von Meyenfsldt te Vrouwepolder en D. Ringnalda Jr t ...

29 oktober 1926
De Reformatie
520 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over Genesis I. Gelijk we beloofden volgt hier nog een enkele passage uit liet antwoord, dat dr H. W. v. d. Vaart Smit in „Geref. Theol. Tijdsch." gaf aan dr N. D. v. Leeu-wen, in betrekking tot de kwestie der 6 „'dagen" (al of niet als „tijdperken" te zien) in Gen ...

29 oktober 1926
De Reformatie
K. S.
3499 woorden
van 2