GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
1928-02-17
De Reformatie
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

ï \v e e t a 1 te; Miikkum: , 1. H. Kroeze te Reitsum en W. Tom te Wiariis. , \l( ri-keilc: t^. Katiiper Ie Oldebroek en L. van Loon te Sclierponzeel ((i.).Beroepen te: .\nna-Jacobapoldor, Baarland en Geinomiiiden: P. M. Veldliuizen, cand. te Rhoon. ' Hilversum (Se pred. plaats): S. Neerke ...

De Reformatie
1533 woorden
PERSSCH0UW.

PERSSCH0UW.

„Zalven".Onder „Oog\ en Oor" schrijft het „Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur": Dezer dagen stond er in een Kamerverslag in de , .N. R. Courant" te lezen, dat er ook in de Tweede Kamer nog oenige predikanten zaten die, zoodra ze iets wilden beweren, overgingen tot zalven. ...

De Reformatie
K. S.
3681 woorden
„De taak der Overheid ten opzichte van de Hygiëne in de school”.

„De taak der Overheid ten opzichte van de Hygiëne in de school”.

Onder bovenstaand en titel verscheen No'. 26 van de uitgaven van 'ti& ereformeerd Schoolverband, van de hand van Dr C. J. Honig, arts te xVmsterdam. Wat van deze gansche serie van publicaties geldt, dat ze n.l. een verdienstelijk werk is vooaonze scholen, kan in 't bijzonder gezegd worden van ...

De Reformatie
G. MEIMA.
734 woorden
Verwording.

Verwording.

In Duitschland wordt op het oogenblik een proces gevoerd, dat luider waarschuwt dan tien boetpredikaties.Ouders trokken zich \an taezicht op-hun minderjarige kinderen niets aan.Die kinderen gaven zich over aan baöchanaliën.Meisjeseer werd geschonden.Moord en zelfmoord ...

De Reformatie
209 woorden
De Olymiiisclie spelen.

De Olymiiisclie spelen.

Er valt niet aan te deuken om de circulaires, welke ons worden toegezonden, in ons blad op te nemen.Men roepe daarvoor de gastvrijheid van onze politieke bladen en onze plaatselijke kerkelijke pers in.Een uitzondering maken wij echter voor het schrijven, dat namens de Generale Synod ...

De Reformatie
HEPP.
703 woorden
Bij Jules Vernes honderdsten geboorte-dag.

Bij Jules Vernes honderdsten geboorte-dag.

De vorige week (8 Febr.) was het 100 jaar a, ? , leden, dat de bekende Fransche schrijver , lul? s Verne te Nantes geboren werd. In verband mei dat, alom in de pers herdachte, feit, willen we ook in deze rubriek een artikel wijden aan de beteekenis van den merkwaardigen letterarliei d van dezen v ...

De Reformatie
C. T.
1780 woorden
Uit God geboren.

Uit God geboren.

Het is niet zonder reden, dat de apostel Johannes bij herhaling terugkeert tot dezelfde gedachte, en telkens weer de totale scheiding betoogt tiisscihen liet leven uit God en het doen der zonde. „Een iegelijk, die in Hem blijtt, die zondigt niet"; , , wij weten, dat een iegelijk, die uit 'God geb ...

De Reformatie
V. A.
916 woorden
Eenige bezwaren tegen professor Visschers „Paradijsprobleem”.

Eenige bezwaren tegen professor Visschers „Paradijsprobleem”.

VI. De slang en de naiuurmensch.Toch tracht prof. Visscher zijii meening, dat het slangenbeest tot de vrouw opi niet hoorbare wijze heeft gesproken, een schijn van waarheid te geven.Het bewijs daarvoor 'ontleent hij! niet aan de Schrift, gelijk wi| re ...

De Reformatie
1917 woorden
EEN ANTWOORD VAN PROF. HAITJEMA.

EEN ANTWOORD VAN PROF. HAITJEMA.

III. .\ls iemand nog meen en mocht, dat de kwësfie van de „katheder van Jezus" in dit geding niets te beteeken en heaft, dan wil ik in dit derde artikel erop wijzen, dat we toch inderdaad hier het conflict in zijn wortel raken.l''.n tevens wil ik trachten te ...

De Reformatie
K. S.
5059 woorden