GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
1929-02-08
De Reformatie
Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur

Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur

door W. M. LE COINTRE. XVII. Rosegger heeft in zijn roman, verschenen in 1905, in het Nederlandsch vertaald onder den titel: „I.N.R.I. De blijde boodschap van een armen zondaar", ') een, juist door den vorm, waarin hij zijn werk kleedde, aandoenlijk .fezus-be ...

8 februari 1929
De Reformatie
W. M. LE COINTRE.
1525 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Ds Schouten en Dr B. Wielenga 'over de beteekenis van Assen. In verband met de poging, om ook te Arnhem een gemeente in het leven te roepen, staande op den grondslag: „niet-Assen", bevatte de „Geldersche Kb." van 2 Febr. 1929 een officieel woord van vermaan „aan de ...

8 februari 1929
De Reformatie
K. S.
800 woorden
Vondel als christelijk kunstenaar.

Vondel als christelijk kunstenaar.

Zooals men wellicht weet is deze week die der Vondel-herdenking. Den 5en Februari was het 250 jaai' geleden, dat Vondel stierf, en, naar de meer on meer in gebruik komende gewoonte, heeft men uit dien herinneringsdatum aanleiding genomen tot een nationale Vondel-viering. In onderscheiden steden z ...

8 februari 1929
De Reformatie
C. T.
1173 woorden
Zekerheid.

Zekerheid.

Wij weten.Sterke uitdrukking; - vooral in dezen tijd.De apostel heeft het over zijn „staat" voor.God. Scherp onderscheidt hij „den dood" en , , het leven"; de oude natuurlijke verhouding van den mensch tot God, en de nieuwe verhouding der genade.Niet over allerlei geestelijke ...

8 februari 1929
De Reformatie
v. A.
659 woorden
„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.Uitgegeven door den Raad van Leger-en Vloo'tpredikanten.Een nuttig en handig boekje van ongeveer dertig ladzijden., Ik denk, dat elke predikant of kerkeraad een exemilaar toegezonden kreeg. ...

8 februari 1929
De Reformatie
HEPP
61 woorden
GEREFORMEERDte KERKEN.

GEREFORMEERDte KERKEN.

Tweetal te: Bus3um (vac. wijlen A. J. Mulder): D. J". B. .-Vllaarl te Kollum en J. A. Schep te Bolnes. 'Beroepen te: 'Bandoeng (N. O. 1.): voor den arbeid onder de studeerendo jeugd, Dr K. Wielenga te Voorschoten. Utrecht (vao. J. C. Rullmann): W. Veder Ie Waddinxveeia. Waardhuizen en Scha ...

8 februari 1929
De Reformatie
1150 woorden
OVER RECHT OF ONRECHT VAN DE NAIVITEIT IN HET GELOOFSLEVEN.

OVER RECHT OF ONRECHT VAN DE NAIVITEIT IN HET GELOOFSLEVEN.

IV. De vraag, of in. het geloofsleven, in den omgang der ziel met God, de naieve „houding" of zelt-openbaring recht van bestaan heeft, moge praktisch genomen niet veel raenschen bezig houden, ze heeft niettemin recht, om aan de orde gesteld te worden. In de naïvite ...

8 februari 1929
De Reformatie
K. S.
5285 woorden
Een pijnlijk pers-incident.

Een pijnlijk pers-incident.

Onder dit opschrift schrijft Prof. Dr H. H. ICuypar n „De Heraut" cea artikel over een zaak, waar wij en nauwste bij betrokken zijn.Wij hopen hierop in ditzelfde nummer te attendeeren.Wij voeren daarin met Jen hooggeachten een eigenlijke polemiek. schrijverDaarom volgen we oo ...

8 februari 1929
De Reformatie
HEPP
6191 woorden