GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1932-03-18
De Reformatie
Een belangrijk adres.

Een belangrijk adres.

Het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium verzocht aan de pers publicatie van het navolgende adres: Amsterdam, 5 Maart 1932.Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Voorzitter van den Raad van Ministers, 's-Gravenhage.ExceUentie!Het ...

18 maart 1932
De Reformatie
C. SMEENK
Voorzitter
W. J. BOSSENBROEK
321 woorden
De Volkenbond.

De Volkenbond.

V. (Slot) In de intematioiiale politiek bestaat een© spanning, die telkeas weer tot uiting komt.Aan de eene zijde werkt het beginsel-complex, dat ook in het preambule, het voorwoord van het Volkenbondsverdrag is tot uitdrukking gebracht, ©n dat mede met den ...

18 maart 1932
De Reformatie
H. BIJLEVELD
1415 woorden
Volbracht. Goede Vrijdag.

Volbracht. Goede Vrijdag.

De overdenking van het lijden van onzen Heiland loopt alweer ten ©inde.De lijdensweken, met beur prediking zoo gaarne gehoord en door zoovelen met bijzondere aandacht en zegen beluisterd, behooren weldra weder tot 't verleden.Wij overp©inz©n het „Volbracht", waamai Jezus gaf den gee ...

18 maart 1932
De Reformatie
D.
1139 woorden
Propaganda.

Propaganda.

De Unie „Een School met den Bijbel" bereidt een krachtige actie voor, ten einde de gedachte van het vrije onderwijs te kunnen propageeren. Er is een enquête ingesteld inzake de toestand van het schoolwezen in 1930. Uit die enquête — zij zal op de Unievergadering in de Paaschweek nog nader worden ...

18 maart 1932
De Reformatie
G. MEIMA
760 woorden
„Die verderfelijke leer”.

„Die verderfelijke leer”.

Geachte Redactie!Indertijd las ik niet met instemming het oordeel van C. B. in het Nr van 11 Dec. 1931 over „De Gids" onder het hoofd: „Zending en Evangelisatie". Mag ik daar nog even op terug komen? Het boekje zelf is mij onbekend, maar wat C. B. er van zegt, lijkt mij toch niet erg overt ...

18 maart 1932
De Reformatie
C. B.
873 woorden
Het Kruis van den Heiland.

Het Kruis van den Heiland.

X. (Slot.) D. De nieuwe tijd.Werd er in een der vorige artikelen op gewezen, dat de Reformatie het kruis van Christus, door do kerk der Middeleeuwen in de schaduw geplaatst, weer gesteld heeft in het volle licht, dat zij tot de apostolische prediking van bet ...

18 maart 1932
De Reformatie
J. THIJS
2277 woorden
Zorg voor de werklooze arbeiders.

Zorg voor de werklooze arbeiders.

III. Materieële zorg. Indien de Overheid niet op allerlei wijze financiëelen steun bood aan werklooze arbeiders, zou de Kerk in onze dagen slaan voor een opgave, die zij niet kan vervullen. Wij denken hierbij uiteraard aan die Kerken ...

18 maart 1932
De Reformatie
G. BAAS Kzn
1188 woorden
KERKLIJK LEVEN

KERKLIJK LEVEN

Verbond en verstooting. In onzen alles en nog wat verpsychologiseerenden tijd hebben ketters grooten invloed. Want ketters hebben altijd wat vóór bij de misleide schare: zij redeneeren zoo echt „uit" het „hart". Ja zeker, zij redeneeren zoo vaak „uit" de „ervaring" ...

18 maart 1932
De Reformatie
K. S.
3005 woorden
W. van den Akker, De eer van de Vlag.

W. van den Akker, De eer van de Vlag.

De weinige ruimte, die ik ditmaal ter beschikking heb, is juist toereikend, om een boek onder de aandacht te brengen, dat in kort bestek kan worden afgedaan, het in 't opschrift genoemde „De eer van de Vlag" door W. van den Akker.'t's geen literair werk — 't doet zich trouwens ook in het m ...

18 maart 1932
De Reformatie
C. T.
713 woorden
Herinnering.

Herinnering.

5 April a.s. wordt gedisponeerd over het abonnementsgeld voor den termijn 1 April—30 September 1932 (ad ƒ 2.50-f-15 ets incassokosten). In verband hiermede verzoeken wij onzen abonné's, die er de voorkeur aan geven het bedrag te remitteeren, dit vóór genoemden datum te willen doen. (Postrekening ...

18 maart 1932
De Reformatie
DE UITGEVERS
46 woorden
van 2