GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1937-08-06
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Actief tot op zijn starfhed. Zacht ea kalm is Ellza niet ontslapen. TO'MI zijn voorganger hem van den ploeg tO't het ambt riep, mocht hij wel terecht uilroepen: 'Wat heb ik u gedaan? Rust heeft Eliza sindsdien niet meer gekend. Hij heeft nergens gestaan, hij heeft ...

6 augustus 1937
De Reformatie
N. B.
693 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De sociale ethiek van Brunner. VI. (4. SlotbesGbonwingen. a.) "Wanneer wij thans de slotsom opmaken van alles, , wat ons door Brunner geleerd is, valt ei* zoowel te loven als te laken.Aan den oe ...

6 augustus 1937
De Reformatie
E. D. KRAAN.
1906 woorden
Grond, bron, regel der

Grond, bron, regel der

Grond, bron, regel der geloofswaarheid en van elk stuk en onderdeel er van, is noch kan ooit zijn een Formulier o{ Confessie, maar is alleen en uitsluitend en geheel eeniglijk Gods Woord.Aanwijzing daarentegen van datgene waarop men in de kerk overeengekomen is; waarop de • gemeenschap is ...

6 augustus 1937
De Reformatie
Dr A. KUYPER.
151 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Rouw om Zion. Het boek Nehemia is het laatste der geschiedkundige boeken van het Oude Testament. Hoofdpersoon daarvan is Nehemia zelf en één der schoonste trekken in de gestalte van dezen heW des geloofs is ongetwijfeld zijn diepe, ongekunstelde liefde tot Zion. ...

6 augustus 1937
De Reformatie
VAN HERKSEN.
989 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Beumer & Go.Er woïdt wel eeas oveir geklaagd, dat Qhristelijke romans en vooral verhalen, haast uitsluitend handelen over klein-burgerlijke kringen. Dat een reuk van groene zeep den lezer al spoedig weeïg maakt, en het boek doet neerleggen.Natuurlijk komt het voor, dat een Idjei ...

6 augustus 1937
De Reformatie
H. S.
1161 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„William Tyndale", door Ds D. E. Boeke. Dit boekje van 40 blz. is het tweede nummer van den 42sten jaargang van „Lichtstralen op den akker der wereld". Velen zullen niet weten wie Tyndale was; de ondertitel licht den lezer reeds dadelijk in: „De vader der Engelsch© ...

6 augustus 1937
De Reformatie
J. D. W.
400 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Rationaliseerend het mysterie naderen". (VIII. Slot.) Onze bespreking wees, meenen we, uit, dat Prof. Hepp niet in de lijn der vroegere gereformeerde dogmatiek liep, noch toen hij haar in verzet zag komen tegen het z.i. „afwijkend gevoelen", noch toen hij op een e ...

6 augustus 1937
De Reformatie
K. S.
K S.
2928 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: West-IJsselmonde: Cand. B. Jongeling te ' Rotterdam-Zuid en Cand. H. J. Spier, hulppred. te Montfoort.Aangenomen naar: Arum: Cand. IJ. van der Woude te Jislum. Ottoland: Cand. A. J. Radder te Dedemsvaart. Schettens en Schraa ...

6 augustus 1937
De Reformatie
374 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Een Amerikaanscbe Synode in zitting. IV. De Wezeman-zaak. In onze laatste bijdrage voor „De Reformatie" maakten wij melding van ons plan om nog een artikel te schrijven over de zoogenaamde „Wezeman-zaak". Reeds driemaal in de geschie ...

6 augustus 1937
De Reformatie
F. H. WEZEMAN.”
HENRY BEETS.
1733 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Iets over Vondel en de Predikanten van Amsterdam. 1. Dit jaar is een Vondel-jaar.17 November zal het 350 jaar geleden zijn, dat Vondel te Keulen geboren werd in het huis „Zur Fiolen".In verschillende plaatsen worden voo ...

6 augustus 1937
De Reformatie
SJ. P. DE JONG.
1537 woorden
van 2