GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1937-09-03
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

En eeuwig bruist de zee...... In zomerwoeildo ligt daar het Nooirdzoe-straiKl in al de bedrijvigheid van het badseizocn. Kleine 'liandjies hebben de sciiep gehanteerd en groota handen hebben gfihoipen. Een berg van zaïiid topt omlhoog, een dartel vlaggetje kroont ' ...

3 september 1937
De Reformatie
N. B.
604 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Over „Vorm" en „Inhoud" in Litteratuur. II. In een vo'rig artikel gaven we aan, w.aarom we als on-Ch'ristelijk vörwierpen de diieper liggende motieven welke KlO'O'S en anderen deden bPeken taet de traditioneele ondenscheidiing; van i ...

3 september 1937
De Reformatie
R. J. D.
2012 woorden
POPULAR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Dit bet Martyrium van Cuido de Brés. II. (Dit gedeelte begint met liet verhaal van zijn aanko m s t te D oornik en de eerste twistgesprekken.)Daar aangekomen zijnde werden wij van elkaar gescheiden en met zware ketenen beladen ...

3 september 1937
De Reformatie
TH. DELLEMAN.
2354 woorden
De gereformeerde vaderen

De gereformeerde vaderen

De gereformeerde vaderen daarentegen hebben het, naar den Woorde Gods, heel anders beleden.Zij bleven niet bij de uitwendige empirie staan, maar gingen uit van hetgeen God hun geopenbaard had.De kerk, zoo leerden ze, ontstaat niet eerst door bekeering van zielen, maar ligt gegrond e ...

3 september 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
147 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Stadskanaal: H. J. Jager te Voorthuizen en P. Veenhuizen te Saerabaja (N.O.I.).Beroepen te: Zaltbomrael: O. van Noort te Schoonrewoerd.Benoemd tot Hulpprediker te: Enkhuizen: Cand. J. A. Bos te Mijdrecht. Montfoort: C ...

3 september 1937
De Reformatie
523 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De eerste roeping der Kerk ten aanzien van het koningschap in de wereld. De wereld aanbidt het koningschap. De Kerk bidt er voor.Zoo heeft de Kerk ook in deze dagen haai* dienst der gebeden vervuld en zal dien vervullen in de voorbed© voor onze Koningin, die ...

3 september 1937
De Reformatie
v. d. V.
871 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Het Mysterie der godzaligheid. III. 3e. Hoe aarde en h e mei z ij n o n t s 10'ten. Er is nog meer gebeurd. Dat ook tot het mysterie der godzaliglieid behoort. De Zoon Gods is als Middelaar in ons sterfelijk vleesch ingegaan, en heef ...

3 september 1937
De Reformatie
S. U. Z.
1892 woorden
PERSCHOUW

PERSCHOUW

„Der Mohi". Charivarius citeert in „De Groene": „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, Der Mohr kann geh'n", mogen zij Othello nazeggen. („De Jonge Liberaal".) En hij merkt op: Het is den jongen liberaal wel te vergeven; je verwart zulke nikkers zoo licht. („Der M ...

3 september 1937
De Reformatie
2570 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvyn krUgt de broeders tegen zich In de zaak van Carol!. Na een Roomsche periode werd Caroli in 1539 weer „Gereformeerd". Hij vroeg een onderhoud aan met Farel en Viret en dezen lieten zich zoo bepraten, dat zij hem „aUes vergaven". Zij schreven aan de Heeren te ...

3 september 1937
De Reformatie
A. JANSE.
975 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De stlGbtsr van de Kaapkolonie. Dr E. C. Godée Molsbergen: Jan van Riebeek en zijn tijd. „Patria" III. — P. N. van Kampen N.V., Amsterdam, 1937.Tegenv^oordig wo'rdt de verhouding tusschen Nederland en Zuid^Afrika weer beter dan die ©en tijdlang is geweest. l ...

3 september 1937
De Reformatie
H. S.
1013 woorden
van 2