GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1938-11-11
De Reformatie
Wegens plaatsgebrek wordt het

Wegens plaatsgebrek wordt het

Wegens plaatsgebrek wordf het voorgenomen Hoofd­artikel naar volgende week verschoven. ...

De Reformatie
Red.
11 woorden
Dr A. Kuyper over de School van Kollewijn.

Dr A. Kuyper over de School van Kollewijn.

Ben iwg nieuwe strooming teekende zich in het nationale leven af. Niet plat en mat, maar met beimisie opzijzetting van al het snpranatureele, om eeniglijk aan het naturalisme, ook wat den mensch aangaat, levenskracht te ontleenen. Het moest mi alles anders worden, het historisch kleed werd welbew ...

De Reformatie
„De Standaard”
135 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleMool voor „de" vereenvoudigde spelling. m. In twee artikelen brachten we eenige bedenkingen in tegen een door den Heer W. J. C. (Buitendijk opgeworpen stelling, volgens welke Bilderdijk's taalbeschouwing een uitnemende b ...

De Reformatie
R. J. D.
1954 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het verhalend element in de prediking. Op den preekstoel moet gepreekt worden! In vroeger jaren werd! er op den kansel nog al eens geschilderd, ja, er waren leeraars die hun predi-^ katies met eenige anecdota sacra kruidden. Tegenwoordig hébben wij het diaar niet o ...

De Reformatie
N. B.
769 woorden
VROUWENVRAGEN

VROUWENVRAGEN

Een boek voor Moeder. Is het erg belangrijk om Moeder te wezen? „Bijna alle meisjes, als ze groot zijn, worden moeder. Wat is daar nou aan. Zoo> saai, alle dagen maar weer hetzelfde: bedden afhalen, vaten wasschen en tafeldekken."Dit was de wijsheid van e ...

De Reformatie
W. Cr.—de V.
1200 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Synode-besluiten. n „The Banner" van 23 Juni gaf Ds H. J. jssfïuiper een kort overzicht van enkele belangrijke -Besluiten, door de synode der Chr. Geref. Kerk fin Noords Amerika genomen. Hier volgen er enkele: Bij den kerkdienst, waarin de viering van het sH ...

De Reformatie
L. D.
404 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Gasselternijveen: S. G. Bloem te Niezijl en A. v. d. Zielt Ambt-VoUenhove. Kampen (vac. Schoemakers): G. J. Adema te Zuidhorn en ( Stam te Pernis. De Krim: F. A. Hofman te Waarder en K. Reenders t Ooltgensplaat. Wijhe: Cand. J. S. ...

De Reformatie
400 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Dr G. Campbell Morgan: „Jezus geneesheer van ons leven". Vertaald door A. G. Barkey Wolf. —. G. F. Callenbach, N.V., Nijkerk.Ds Barfcey Wolf heeft dit boek in vertaling aan ons volk voorgelegd. Een warme schets van den persoon van den schrijver gaat voorop. Verscheidene figuren cu „episode ...

De Reformatie
K. S.
H. S.
663 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Kaïl Baith over dictatnnr. Blijkens het „Algemeen Weekblad" heelt Barth aan een collega uit Tsjecho-Slowakije volgenden brief geschreven: Bergli-Oberrieden (Kt. Zurich). ., , .19 Sepl 1938..Waarde Heer Collega Hromadka! Hartelijk dank ik U voor de reg ...

De Reformatie
KARL BARTH.
K. S.
2536 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. V. VeranflerinB on Het terrein fler wetenschap. Na aldus gezien te hebben wat het begrip geestelijke volksgezondheid eigenlijk inhoudt, op welk terrein de beweging voor geestelijke volksgezondheid zich be ...

De Reformatie
A. C. D.
1465 woorden
van 2