GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1939-01-20
De Reformatie
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Bijbelsche-Zeevaart. „Zeil strUken." Na onder het eilandje lOauda (Cavdo) kans te hebben gezien zich eenigszins op slecht weer voor te bereiden, drijven ze de ruime zee in. Men moet dat niet zóó voorstellen, of ze in lij van het eila ...

20 januari 1939
De Reformatie
W. E. VAN POPTA.
2039 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Melchizedek, de Koning van Salem. VIII. HOOFDSTUK VI. „Davids Heer" en Meloblzedek. § 24. In het Oude Testament wordt Melchizedek behalve in Genesis 14 slechts genoemd i ...

20 januari 1939
De Reformatie
J. H. KROEZE.
2231 woorden
Een christelijke philosophie.

Een christelijke philosophie.

Wat ome Gereformeerde vaderen goeds spraken van dl oude phüosophie, geldt evenzoo van de nieuwe philosophie, die in hoofdsaak van hetzelfde laken een pak geeft. Op de ééne noch op de andere kunnen we teren. Om tot een philosophie, die hij onze belijdenis past, ie komen, moeten we met Calvijn op e ...

20 januari 1939
De Reformatie
Dr A. KUYPER
74 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Edith's Huwelyk. Het is niet de eerste maal, d'at ds Anne Blank, de hoofdfiguur uit dezen roman, door Jilles Limburg ten tooneele wordt gevoerd. Blijkens vorige publicaties hieeft de schrijver zijn hart verpand aan dezen held. Nu, laten we hopen dat we in „Editli's ...

20 januari 1939
De Reformatie
GR. GILHUIS-SMITSKAMP.
883 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Principieel leven. In het slot van de Bergrede worden wij' aan twee bouwers voorgesteld en zien wij' twee huizen voor ons oog oprijzen (Matth. 7:24—27). De één wordt een voorzichtig man genoemd, want hij' onderwierp zidi AAN DE WET van het bouwen. De ander was van ...

20 januari 1939
De Reformatie
N. B.
746 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Honger . . . eten. Ik verga van honger en laat ons eten. Liic. 15:17 en 23. Een bittere klacht.... en een vroolijk feestwoord!Hooren die wel bij elkaar? Ja, want ze worden beluisterd uit eenzelfde gezinsverband, dat wel gehavend, maar niet losgescheurd is. D ...

20 januari 1939
De Reformatie
F. C. M.
940 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Wezep (Geld.): G. van Dooren te Mussel en F. A. Hoiuu te Waarder.Beroepen te: Rijnsburg: G. F. Hajer te Ede.Aangenomen naar: Oude- en Nieuwe Bildtdijk: Cand. H. de Wit te Noordwelde (Fr.).B ...

20 januari 1939
De Reformatie
345 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Jeugdwerk. In het ten vorigen jare verschenen werk: „Karaktervorming bij jeugdigen" werd door schrijver dezes een hoofdstuk ge-wrjd aan: „Beroep en Karakter". Het is verdeeld in enkele paragraphen, ie tot titels hebben: 1. Beroepskeuze. 2. Beroepsdeugden. 3. ...

20 januari 1939
De Reformatie
L.
1014 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ingezonden en antwoord. Aan het adres van Prof. Schilder kwam in de volgende brief van Mr R. Houwink, dien we hier letterlijk overnemen: Mijnheer de Hoofdredacteur, In „De Reformatie" no. 15, van 13 Januari 1.1., komt onder den titel „Verfilosofeerde ...

20 januari 1939
De Reformatie
R. HOUWINK.
C. V.
2283 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Reisindrnkken. (II.) De Oudejaarsavond aan boord. In Nederland zijn op het oogenblik de duizenden bijeen voor den dienst des Woords, en der gebeden. Misschien zijn er niet veel „gelegenheden", waarbij in déze verbinding ook die laats ...

20 januari 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
G. B.
4252 woorden
van 2