GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1939-02-17
De Reformatie
Wat is een Synode?

Wat is een Synode?

Immers niet de toevallige bepaling van dese of gene Synodale Kerken-ordening, maar het tvesen der zaak moet beslissen zvat vorm een Synode hebben kan, en vtiat vorm ze bij voorkeur hebben moet.Wat nu is hier het wezen der zaak? Natuurlijk dat er een Synode zij. Een Synode nu is een ...

17 februari 1939
De Reformatie
Dr A. KUYPER
175 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Een waarheidsvraag ook uu nog. I. Elf is reden voor, God te danken, dat in die dagen, waarin wij leven, naar alle zijden de waarheidsvraag zich naar voren dringt.Dat beteekent ook wel strijd naar vele fronten, maar geeft het onnoemelijk groote voordeel ...

17 februari 1939
De Reformatie
J. d. V.
1415 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De crisis voor den priester naar de ordening van AËron.Voor Israël was het Loofhuttenfeest een vreugdéfeest. Zij gingen dan in tot de „vreugde huns Heeren". Alles wat Israël ontvangen had aan levensrijkdom en levensweelde in het land der belofte, dat had de Heere hun gesdhonken. Het waren ...

17 februari 1939
De Reformatie
V. d. B.
1132 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nog eens de qaaestie Drachten. In het nummer van 15 April 1938 deelde ik het schorsingsbesluit der Classis Drachten ten aanzien van ambtsdragers van de Geref. Kerk te Drachten mede, en handelde daarover, met vermelding ook van een en ander, dat ter vergadering gebe ...

17 februari 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
G. B.
2164 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

zijn uw versnellingen in orde? Haast, staat bij ons sledit te boek. De wereld staat in het teeken van de haast, ziji is "haastig van geest, haastig in haar woorden, haastig lot toom, maar die gelóóven haasten niet. Deze laatste tekst zou als wandversiering in onze consistoriën en bestuursk ...

17 februari 1939
De Reformatie
N. B.
809 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van speler tot speelbal. In plaats van met een groot verzamelwerk, begint de nieuwe „Opgang"^serie met een roman in drie deelen, een uit het Deenscli vertaalde trilogie, die speelt in de jaren om den wereldoorlog.De lijvige roman schijnt in dezen gejaagden ü ...

17 februari 1939
De Reformatie
H. S.
1555 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

DG noodzakelijkheid van de Christelijke tehuizen voor militairen. Ieder lezer van ons blad zal 't met ons eens zijn, als we beweren: Iemand, die z'n beroepsarbeid heeft verricht, heeft 's avonds behoefte aan een „thuis" ('t zij eigen huis of kosthuis of tehuis-voor ...

17 februari 1939
De Reformatie
J. L. STRUIK.
1816 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

strijd om den Doop. . Bij den strijd, die de Kerk van alle eeuwen heeft te voeren, hebben we ook te rekenen op strijd om den doop.Dit blijft merkwaardig, aangezien we juist op dit punt ons het eerst zouden kunnen ontslagen weten van veel moeite.• Hel ...

17 februari 1939
De Reformatie
v. d. V.
1645 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Drachten (vac. H. Zandbergen) en W. Adema te Zuidhorn. D. Ringnalda Jr. te WeespBeroepen te: Rotterdam (voor miss. dienst onder de Chineezen op Midden- Java): A. F. J. Pieron te Rotterdam-Zuid.Aangenomen naar: Wezep ( ...

17 februari 1939
De Reformatie
590 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Principils obsta!¹) Weersta het euvel in zijn aanvang. We bedoelen: het euvel van staatsbemoeizucht ten aanzien der Christelijke school. Met opzet schrijven we niet: lagere school. Immers beginselen plegen geen halt te houden bij de grens tusschen deze en het midde ...

17 februari 1939
De Reformatie
R. J. D.
1232 woorden
van 2