GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1939-04-21
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Nieuwleusen (Ov.): E. J. Wassink te Bruchterveld (Ov.).Aangenomen naar: Eibergen: Cand. J. D. Koers, hulppred. te Enschedé. Kampen: C. B. Bavinck te Oost- en West-Souburg.Bedankt voor: Rijnsburg ...

21 april 1939
De Reformatie
Ds F. NOMES
Dr J. HOEK
Ds M. BOUKEMA
395 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Naar aanleiding van mijne bespreking van het „Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerk van Watergraafsmeer" schreef Ds J. D. Boerkoel mij: „Gaarne deel ik U mede, dat er in Watergraafsmeer wel een door den Kerkeraad benoemden correspondent betreffende contributies voor de Theologische Hoogesc ...

21 april 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. M.
761 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Onderwerpelijke" prediking. Hoe funest die werkt, dat vertelt Ds H. J. Spier in het „Kerkblad van de Ger. Kerk van West-IJsselmonde". Die prediking rriaakt het den ongeloovigen véél te 01 a k k e 1 ij k en den geloovigen veel te m o e i 1 ij k.Zij gaat imme ...

21 april 1939
De Reformatie
C. V.
2957 woorden
ZENDINGEN EVANGELISATIE

ZENDINGEN EVANGELISATIE

De Christelijke Boodscbap in een Nlet'Christelljke Wereld. VII. In de hoofdstukken V tot VII van zi|n in deze artikelen besproken werk geeft lü'aemer een meesterlijke teekening van de niet-Christelijke levenssystemen in het verleden en in het heden. Het zou o ...

21 april 1939
De Reformatie
H. B.
1619 woorden
OPVOEDINGTEN

OPVOEDINGTEN

„De grenzen van de bevoegdbeid der Overbeld." Over dit onderwerp werd opi de Schoolraadvergadering in de Paaschweek gehandeld. Prof. Rutgers zou ér over refereeren, maar deze was verlunderd en werd vervangen door Prof. Waterink.Eigenlijk is het onderwerp wat ...

21 april 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
789 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„Eldert Holler". Roman van C. Rijnsdorp. Uitgegeven door Bosch & Keuning N.V., Baarn.Dit boek is opmerkelijk door conceptie, door kracht van fantasie en stijl. Daar zijn auteur met dit zeer zorgvuldig bewerkt verhaal iets van wer zenlijk belang bedoe ...

21 april 1939
De Reformatie
R. J. D.
2165 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELUKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELUKE SCHETSEN

In Kuyper's lyn.VILBizonder duidelijk wordt deze visie opi het hart als centrum, als middelpunt des levens, wanneer Dr Kuyper spreekt over de wedergeboorte. Men hoore: „Ergens in ons inwendig, verborgen gemoed is het centrum van ons wezen, het middelpunt van ons ik, de stamwo ...

21 april 1939
De Reformatie
C. V.
1315 woorden
GEESTELUKEADVIEZEN

GEESTELUKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Over de Polemiek. Voor ik verder ga met de beantwoording van Bog op antwooi-d wachtende vragen moet mijl toch iets van het hart over bovenstaand onderwerp. Daar is in ...

21 april 1939
De Reformatie
D. v. D.
886 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De Hemelscbe Landman op den Wereldakker. Om getroost te leven, ook in den dag der beinauwdlieid, om zahg te sterven, als het moet bij de verdediging van de grens, is het noodig dat wij GOD zien in de gebeurtenissen van onze dagen. Daar ontbreekt veel aan, ook bij: ...

21 april 1939
De Reformatie
N. B.
749 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus, de Eersteling dergenen, die ontslapen zijn. Daar is een dwaling bij sommige geloovigen in Korinthe, n.l. dat zij loochenen de 1 i c h a m e 1 ij k e opstanding.En daar is de eere van den Verrezen Zaligmalcer mee gemoeid! Die afwijking in de leer be ...

21 april 1939
De Reformatie
J. SMELIK.
869 woorden
van 2