GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1939-06-09
De Reformatie
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Tot dankbaarheid geroepen". Onder dezen titel, met als ondertitel: „De Wct- Mackay na 50 jaar herdacht", gaf Ds C. A. Vreugdenhil van Öud-Vossemeer een kleine brochure uit in de serie: Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde van de Sticliüng Hocnderloo.Het ...

De Reformatie
G. MEIMA.
796 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een flink deliuut. Men kan, nu 'de regionale roman hoogtij viert, nog al eens bezwaren liooren tegen" dezen kunstvorm. Grootsch van allure en beteekenis kan zoo'n boek, zegt men, niet zijn. Het zal noodwendig „provinciaalsch." blijven, zoo al niet in de twijfelacht ...

De Reformatie
Gr. GILHUIS—SMITSKAMP.
1441 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Eeuwfeest van den BUbel In Engeland. 400 jaren geleden verscheen de eerste z.g. Groote Bijbel. Gelijk wij Nederlanders in 1937 het derde eeuwfeest van onze Statenvertaling van den bdjbel hebben gevierd, zoo is het voor Engeland omstr ...

De Reformatie
J. H. KRUIZINGA.
960 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Petrus en Johannes gingen op naar den tempel, zooals wij naar de kerk gaan. Dat zijn van die oogenblikken, waarin de mensch niet gaarne afgeleid wil worden door onprettige dingen. Wij zien er netjes uit, naar het Sankey-lied: om naar Gods Huis te gaan, trekken allen 't feestkleed aan. Ik had een ...

De Reformatie
N. B.
780 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEFRDE KERKEN. Tweetal te: Rijnsburg: H. Post te Ambt-Vollenhove-St. Jansklooster en A. J. W. Vogelaar te Lemelerveld.Beroepen te: Rijnsburg (vac. E. H. Broekstra): H. Post te Ambt-VoUenhove-St. Jansklooster. •Aangenomen naar: Tweede Exloërmond ...

De Reformatie
1133 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Barchem-Beweging. I. Boven deze artikelenreeks staat zooals men ziet: de Barchem-beweging._pi; 7011 ook iets aiidiprs hojrfin geplaatst kiitinen worden. Eenige aarzeling heeft er ook bestaan of het niet beter geweest zou zi ...

De Reformatie
H. M.
1689 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

OATECHISMUS-BIJLAGE. In verband met de vele aanvragen om de verschenen afleveringen herhalen we, dat deze alleen verkrijgbaar zijn voor zoover de voorraad strekt voor nieuwe a b o n n é ' s tegen vergoeding van 5 cent per allevering.Bij uitzondering kunnen a ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
56 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Tuberculose en haar gevolgen voor den menscli. Bij het schrijven over dit onderwerpi is het die bedoeling den niet ingewijden lezer iets over he|t vraagstuk der tuberculose te vertellen, opdat daardoor d©.? te beter begrepen wordt d© groot© beteejkenis der bestrijd ...

De Reformatie
K. H.
1001 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Uw lichamen tempelen van den Heiligen Geest. De Heilige Geest legt er, in de beschrijving van do genezing van den kreupele aan de Schoone poort, vollen nadruk op, dat deze kreupele tot het geloof in Jezus Christus is gekomen. Dat is één van de triumfen van den Heil ...

De Reformatie
F. de V.
733 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Zelistandigheid, en nog wat. We zijn dr W. A. v. Es nog een antwoord schuldig. Hij schrijft in „Geret Kbl. Leeuwarden": Het komt ons voor. dat het voor de rust en de vreedzame ont-wikkeling van onze kerken heel nuttig zou zijn, zoo er, ook bij' het bes'taan ...

De Reformatie
K. S.
2562 woorden
van 2