GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1947-05-31
De Reformatie
DE ZWAARSTE AMBTSVERRICHTING.

DE ZWAARSTE AMBTSVERRICHTING.

Men heeft van Christus' woord, over dat worden alg de kinderen, heel veel gemaakt dat het niet wezen wil. In de protestantsche, maar ook in de roomsche kerk. Bij de franciscanen en niet minder bij de dominicanen. Bij mystieken, ook bij cultuurfilosofen. En onder die allen zijn er velen geweest, d ...

De Reformatie
K. S.
462 woorden
Het vierde formulier van eenigheid. 25 (slot)

Het vierde formulier van eenigheid. 25 (slot)

We kunnen nu verder zeer kort zijn.Dit artikel zal ons laatste zijn. Er ware over wat nog rest veel te zeggen, maar we hebben de ons gestelde grens reeds eenigszins overschreden^ en willen andere artikelen laten verschijnen.Daarom nu nog slechts dit.Het vierde formulier vervo ...

De Reformatie
K. S.
1346 woorden
VERSLAG VAN EEN REIS NAAR SOEMBA.

VERSLAG VAN EEN REIS NAAR SOEMBA.

In De Reformatie van 21 December 1946 heb ik reeds een enkele mededeeling gedaan over het begin van mijn verblijf op Soemba. Door allerlei oorzaak ben ik er tot nog toe niet toe gekomen iets meer van mijn reis te vertellen. Maar deze week had ik juist in een vergadering, waar zendingszaken behand ...

De Reformatie
C. C. DE VRIES.
474 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Hooggeleerde Heer, In „De Reformatie" van 3 Mei j.l. neemt U een schrijven op van den heer H. Oudekerk te De Bilt. U heeft de moeite genomen uitvoerig op den inhoud van dezen brief in te gaan. Ik meen dat het nuttig is mijnerzijds eenige dingen die den heer Oudekerk tot schrijven noopten, ...

De Reformatie
J. M. ZINKSTOK.
524 woorden
Inge Lievaart:„De cirkel gebroken”. Uitg. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

Inge Lievaart:„De cirkel gebroken”. Uitg. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

BOEKBESPREKING De Christelijke dichtkunst is nog niet waar zij wezen moet. Haar geluid is nog te 2wak, haar belijden dikwijls nog te onzeker. Het is echter een gelukkig verschijnsel, dat de laatste tijd een nieuw, pril geluid zich laat hooren. Het bundeltje gedicht ...

De Reformatie
H. S.
265 woorden
OM HET HART DER REFORMATIE, XIV.

OM HET HART DER REFORMATIE, XIV.

DE STEM VAN SCHOLTE—WORWISER. Nadat in de publieke discussie over doop en doopsbediening eerst de ouderlingen Smeedes en Drukker als schildknapen van Scholte en De Cock zijn opgetreden, verschijnen tenslotte ook de beide kampioenen, Scholte en De Cock, zelf op het. ...

De Reformatie
C. V.
1653 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater, In een Roomsch blad las ik de opmerking, dat het thans gaat om de grondslagen van het Westen, die in groot gevaar zijn.Goed gezien is het niet het fundament, dat gevaar loopt, maar het gebouw, dat wel het avondland is genoemd.Het gevaar ontstaat doordat wij óf n ...

De Reformatie
MARNIX.
1717 woorden
II. B. — VRAAGSTUKKE VAN PROMULGASIE (AFKONDIGING, ENS.) OF PROPAGERING, ENS.

II. B. — VRAAGSTUKKE VAN PROMULGASIE (AFKONDIGING, ENS.) OF PROPAGERING, ENS.

Kommissie II het in hierdie verband gerapporteer dat verder bespreking oor hierdie saak onnodig is, aangesien 'n getuienis reeds opgestel is. Punte II, B 1 en 2 kan onder die aandag gebring word van organisasies wat huUeself besighou met die propagering van die Geref. oortuiging. Daar is ook heel ...

De Reformatie
K. S.
547 woorden
S.S.R. EN DE GRONDSLAG DER DRIE FORMULIEREN. VI (slot).

S.S.R. EN DE GRONDSLAG DER DRIE FORMULIEREN. VI (slot).

Het heeft dan ook weinig zin, nog over de andere groepen te spreken.Toch wil ik het doen.Daar zijn de saboteurs der synodebesluiten. Zij toonen dus in 'hun gedragingen die besluiten niet voor hun rekening te nemen; alleen, zij melden het niet officieel ter plaatse, waar dit behoort: ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
991 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nu, amper twee jaar na onze bevrijding, in een tijd van papierschaarschte, is het al haast een waagstuk geworden, een boek uit te geven dat de oorlogsdagen; bezettingsjaren of concentratiekampen beschrijft.Een stroom van literatuur of lectuur, persoonüjke belevenissen zoowel als fictieve g ...

De Reformatie
H. S.
1376 woorden
van 2