GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-01-07
De Reformatie
AANLOKKEN NOCH UITLOKKEN

AANLOKKEN NOCH UITLOKKEN

We vervolgen wat verleden week geschreven werd, thans met de opmerking, dat het een flinken stap in de goede richting wezen zou, als er nu eindeüjk eens werd opgehouden met aanlokken zoowel als met uitlokken. Het aanlokken b.v. van de synodocraten, en het uitlokken van ons. Met als correlaat: het ...

De Reformatie
K. S.
2386 woorden
Pastorale

Pastorale

In de wereld der kinderen bestaat een spel van een wolf en een herder met schapen. Twee parallel loopende strepen op den grond stellen de grenzen van twee weilanden voor. Aan den kant van de eene streep staat een kind, dat voor „wolf" speelt. De wolf loert op elk schaap, dat die linie poogt te pa ...

De Reformatie
C. v. d. WAAL.
2184 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(IM) Het merkwaardige is: als Johannes over het beest spreekt, grijpt hij terug op Daniël. Maar als hij over de vrouw spreekt, kijkt U dan maar bij E z e e h i ë 1, hoofdstuk 16 en 23: het staat er precies zoo, U moet het maar eens nalezen. Als God Jeruzalem in bal ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1818 woorden
Is arbeid de Schriftuurlijke grondslag van den eigendom?

Is arbeid de Schriftuurlijke grondslag van den eigendom?

Wie den man Mozes, gekomen aan het eind van zijn leven en staande aan de grenzen van Kanaan, tot Israël in D'eul. 6 den oproex--heeft hooren richten: „Hoor, Israël, de HEERE onze God is een eenig HEERE" en daarbij onder de bevolen woorden, die in het hart van dat volk zijn zouden, ook heeft verno ...

De Reformatie
P. GROEN.
1743 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenWillen wij de teekenen van onzen tijd verstaan, dan moeten wij de historie kennen. Niet een wijsbegeerte der historie, waarin zfl ten behoeve van het ongeloof op de eene of andere wijze verwrongen wordt, maar de geschiedenis met haar werkelijke feiten zelve, en die kunne ...

De Reformatie
MARNIX.
1475 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

(H) Als dr Berkhof — die nadrukkelijk zegt geen karakteristiek te geven van de eerste twee deelen der „Dogmatische Studiën" — toch het een en ander gaat opmerken over den inhoud dier deelen, dan zegt hij o.m. dit: , , pit alles is goed gereformeerd en behoort ook w ...

De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
C. V.
1382 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Neen, zonder de K.L.M, zou het niet gaan. Maar nu die er wel is kom ik waar ik wezen wil. Zoo kwam ik ook behouden te Djocja aan. Over den weg zou de reis naar Djocja niet zonder groot gevaar zijn geweest. Nu was er alleen het normale risico van een vliegtocht en dat is verhoudingsgewijs niet zoo ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL.
1222 woorden
Buiten de kerk geen zaligheid

Buiten de kerk geen zaligheid

Het lijkt er veel op, dat we met de bekende uitspraak van artikel 28 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis een beetje verlegen zijn, dat we er geen weg mee weten. En vele pogingen tot een bevredigende interpretatie worden aangewend. Het komt me voor dat we, willen we deze woorden recht verstaan, ni ...

De Reformatie
B. JONGELING.
982 woorden
Kerk en Koninkrijk Gods

Kerk en Koninkrijk Gods

(XI) ZONDAG 31, vei-volg.Dr Westerink schrijft verder: „Driemaal is er in de Evangeliën sprake van de sleutelmacht. Driemaal' komt daarbij de onderscheiding: op aarde-de kerk en in de hemel-God aan de orde Dat is dus een totaal andere onderscheiding dan die ...

De Reformatie
J. FABER.
974 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Wat een vreugd voor vader en moeder hun kindertjes om zich heen te hebben, den heelen dag. Zeker, het is ook wel eens lastig. Want ze laten moeder nauwelijks een oogenblik met rust. Zoolang het kleintje nog in de wieg ligt, gaat het nog. Als die niaar geregeld zijn voeding krijgt, geeft het haar ...

De Reformatie
HUISMAN.
946 woorden
van 2