GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1950-02-11
De Reformatie
„GEEN KOEHANDEL”

„GEEN KOEHANDEL”

„Geen blijder maar in tachtig jaar" Eerst een klein aanloopje. Dr H. N. Ridderbos publiceerde onlangs, in grooten opmaak, den tekst van één bepaalde afkondiging, door een kerkeraad („van ons") ten aanzien van een lid, dat zich „onttrokken" had. Hij vond het bar, zo ...

De Reformatie
K. S.
3041 woorden
De vijand in het kamp

De vijand in het kamp

Onder dit opschrift schrijft de Heer A. Kok in „GJetrouw" (Febr. 1950): DE GKOTE DOORBRAAK. DE BANGKOK CONFERENTIE. In China, misschien meer dan in andere zendlngslanden, moet een scherpe lijn getrokken worden tussen de bijhelgelovige Chinese kerken en Chris ...

De Reformatie
2371 woorden
Tusschen Kuyper en Barth

Tusschen Kuyper en Barth

(I) Dr G. C. Berkouwer, Geloof en Heiliging, Geloof en Volharding. Uitg. J. H. Kok, Kampen. 1. KOBT OVERZICHT VAN DEN INHOUD. Na Geloof en Rechtvaardiging volgden in snel tempo de beide volgende dealen in de reeks Dogmatische S ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
1965 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.De opstand tegen den Drieëenigen God en Zijn heilig Woord kleedt zich menigmaal in het vroom gewaad der godsdienstigheid. De revolutie is het gevaarlijkst als zij „religieus" wordt, zoo iets als wat men thans „doorbraak" noemt. Zij wordt dan ^gediend door de valsche profetie e ...

De Reformatie
MARNIX.
1652 woorden
De stad der toekomst

De stad der toekomst

(II) De bouwers van nu willen de ideale wereldstad en - verzekeren uitdrukkelijk, dat zij geen utopie najagen. - Zij binden den strijd aan tegen de misstanden in de liuidige wereldsteden en zij zien die misstanden heel scherp.Men predikt een sociale progress ...

De Reformatie
Ir P. VAN LOO.
1477 woorden
“Getuigenis”

“Getuigenis”

Eenige weken geleden ontvingen we een „getuigenis" van den kerkeraad der Prot. Ref. Church te Hamilton in Canada, met verzoek tot plaatsing. Omdat daarin de redacteur van een ander blad betrokken werd, meende ik goed te doen, het stuk aan dézen te doen toekomen, en voor wat ons eigen blad betrof, ...

De Reformatie
K. S.
1173 woorden
De beslissende strijd der Kerk

De beslissende strijd der Kerk

(II) Thans evenwel, na vele eeuwen kerkgeschiedenis, is het licht over deze donkere phase in het leven der pinkstergemeente ten volle opgegaan!'Neen, deze strijd van Paulus en Barnabas was niet een tragi-comische vertooning, georganiseerd door benepen fanati ...

De Reformatie
C. V.
1076 woorden
David en Petrus over de tong

David en Petrus over de tong

Wie Petrus over , , de tong" hoort spreken, denkt meteen aan zijn verloochening. Ze hebben, toen hij zich vervloekte, er weinig van gemerkt, dat hij zoo lang had omgegaan met den Nazarener. Wel menschen, helpt d at zóó weinig? en maakt dat geen verschil ? Die Simon later hebben gezien — hij kwam ...

De Reformatie
K. S.
923 woorden
Aankandiging

Aankandiging

Als dit nummer verschijnt, zullen de gebonden deelen van deel II van mijn ..Heidelbergsche. Catechismus" wel gereed gekomen zijn; de abonnés hebben de laatste aflevering van deel II plus band reeds ontvangen. Naar gewoonte van ons blad kondigt een auteur eigen werk aan. Gaarne, en met dank in 't ...

De Reformatie
K. S.
733 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetal te: Hattem (2e pred. plaats), M. J. C. Blok te Berkel enC. van Ommen te Almelo. Beroepen te: Glanerbrug-Oldenzaal, C. van Ommen te Almelo. Nijkerk, Oand. J. de Feyter te Axel.Aangenomen naar: Opende-Surhuisterveen, I. van Til te Hoek.Bed ank t-voor: Enschede, G. Visée ...

De Reformatie
676 woorden
van 2