GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1950-12-23
De Reformatie
IMMANUËL.

IMMANUËL.

Dit blijft de troost van Bethlehem: • de wereld heejt haar Heer gevonden, \ want boven Moskou zingt een stem; • er vliegt een engel boven Londen.En deze wetenschap geejt moed: j omdat de Heiland is geboren ^ valt 't duister nimmermeer voorgoed J en niets is ooit geheel verloren.Hoe ...

De Reformatie
D. v. d. STOEP
154 woorden
De geboorte van Christus, den door Job begeerden reine uit den onreine

De geboorte van Christus, den door Job begeerden reine uit den onreine

We gaan ook het kerstfeest van 1950 vieren met , nog heel veel onven'uld verlangen in ons hart. Het • is vermoeiend voor het vleesch om dit telkens weer te zeggen. Het is nog veel vermoeiender voor het vleesch om in deze werkelijkheid te leven en tot feestvieren geroepen te worden. De krijgsverri ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
2440 woorden
Christelijke stijl in onzen huiselijken zang

Christelijke stijl in onzen huiselijken zang

Een verzoek van den redacteur van dit blad is meer dan een uitnoodiging: is een Aufforderung, zum Tanz of zum Streit — om het met hem eens of oneens te zijn. Weigeren om hier iets naders te vertellen over onzen jongsten zangbundel: „En nu allemaal" zou dus onbehoorlijk zijn. Maar het ingaan op zu ...

De Reformatie
D. W. L. MILO
1612 woorden
DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

(naar Beza: „Les saincts cantiques", 1595)Toen riepen wij den HEERE aan. { I De HEER heeft onze klacht verstaan. \ j Zijn hooge arm heeft onz' ellenden J J en d' onderdrukking willen wenden.Door grooten schrik en sterke hand J j bracht Hij ons uit Egypteland. ; ^ Hoe lief heb ik den ...

De Reformatie
A. v. B.
90 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(III) De aankondiging van Christus' geboorte hangt ten nauwste samen met die van Johannes^). Dat blijkt wel hier uit, dat deze aankondiging gedateerd wordt naar de aankondiging van Johannes' geboorte: in de zesde maand. Het is ook dezelfde Engel, die aan Zacharias ...

De Reformatie
K. MEIMA
1239 woorden
Wijzigingen Handboek 1950

Wijzigingen Handboek 1950

(Om tijd en onnoodige moeite te hesparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Blz. 21 HEERENVEEN. Adres diaconie: E. Broekema, Rozenstraat 24.Blz. 29 HIJKEN. Predikant: Ds A. W. Boxman. Adres: Pastorie Geref. Kerk. ...

De Reformatie
43 woorden
Tusschen kerkelijke vrijheid en politieke onvrijheid

Tusschen kerkelijke vrijheid en politieke onvrijheid

Amice, Je gaat weer kerstfeest vieren. Misschien klopt ja hart een beetje anders dan , , anders". Dat ging mij vroeger ook zoo. En 't gaat mé nóg zoo. Ik geloof, dat sommigen dit laatste van ralj niet heelemaal "goed vinden. In dat geval zullen ze het wel niet wijs vinden, dat Ik het eerli ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1823 woorden
Professor Dr K. Schilder zestig jaar Herdacht door : het Gereformeerde volk

Professor Dr K. Schilder zestig jaar Herdacht door : het Gereformeerde volk

Dinsdagmiddag om half drie had er een samenkomst plaats van ve'e dames en heeren uit alle streken van ons land om Prof. Dr K. Schilder geluk te ! wenschen met zijn zestigsten verjaardag.Onder de aanwezigen merkten wij op Mevrouw T Schilder en zoons en dochters van den jarige, de Professore ...

De Reformatie
1536 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(IX) (Vervolg).In het vorig artikel werd beschreven hoe de deputaten-meerderheid op grond van Ef. 4 : 11 concludeerde tot erkenning van het evangelistenam.bt voor de zending, terwijl de minderheid dit bestreed. Dat het betoog van de meerderheid door de minde ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
1279 woorden
Adventslied ?

Adventslied ?

In. Jeugd eu Evangelie, Isteu jaargang no. 1, eerste artikel, schreef prof. dr J. H. Bavlnck over: Het lied van den winter. Het ging daarin over de kale, wintersche boomen, die zoo roerloos langs de grachten en in parken kunnen staan. Maar ze zijn niet dood! Straks bot weer iet leven uit. Zoo is ...

De Reformatie
C. VAN DER WAAL
1310 woorden
van 2