GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1951-10-13
De Reformatie
Berusting? neen - Bekeering!

Berusting? neen - Bekeering!

De goddelooze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekeere zich tot den HEERE, zoo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.Wan ...

De Reformatie
J. SMELIK
1588 woorden
De langzame haast des Heren

De langzame haast des Heren

(VI) Kortheidshalve willen wij inzake 't voorgaande aanvankelijk conclusie nemen. Het is déze conclusie: Over Gods langmoedigheid kan niemand ©en verstandig, dat is Schriftgetrouw woord zeggen, die de God van de besluiten niet erkent en eert. En het is niet zo, dat ...

De Reformatie
KAMPHUIS
1494 woorden
Onze gewone copie

Onze gewone copie

TerwiUe van Schoolda.g en Synode blijft onze gewone copie nog één week achterwege. ...

De Reformatie
K. S.
14 woorden
Noord-Oost Polder

Noord-Oost Polder

In onze commissie op de Synode hadden we ook een rapport te behandelen, dat betrekking had op het werk in de Noord Oost Polder. Opdat we een goed beeld van de situatie aldaar zouden hebben, werden we door ^e^kerkeraad van de Noord Oost Polder uitgenodigd om daar eens een kijkje te komen nemen. We ...

De Reformatie
DEN BOBFT.
1855 woorden
Prof. Mekkes en Prof. Zuidema inzake „Jenzij”

Prof. Mekkes en Prof. Zuidema inzake „Jenzij”

We hebben, menen we, uitvoerig critlek uitgebracht over de , , wilde" exclamaties van prof. Zuidema inzake het boek van de Heer A. Zijlstra, , , Tenzij". We hebben niet verzwegen, dat in die critlek veel reclame en partij-drift, en heel weinig wetenschappelijke of zelfs profetische ernst te belui ...

De Reformatie
984 woorden
Een „troebele bron” over „het klare bronwater uit Kampen's bornput”

Een „troebele bron” over „het klare bronwater uit Kampen's bornput”

In de pers (ook in die van dhr Scheps) circuleert volgend schóón en leerzaam en opperzakelijkst verhaal (we knippen uit „Kerknieuws-Scheps", 9e jrg., 22 Sept. '51, nr. 433): „Het klare bronwater uit Kampen's bornput". In de „Geref. kerkbode van Heerenveen" vertelt een medewerker, dat hem t ...

De Reformatie
K. S.
1176 woorden
Leuterpraatjes

Leuterpraatjes

Af en toe hoort men enkele staaltjes van venijnige fantasietjes over onze kerken. Elders in ons blad las • anen er al Iets over. Een vriendelijk correspondent vertelt me van een ander. Hij schrijft: „Onlangs hoorde ik het volgende verhaal: In de Theologische Hogeschool onderhoudende ...

De Reformatie
K. S.
116 woorden
HET GROTE GEVAAR

HET GROTE GEVAAR

Wie de geschiedenis van Christus' kerk, zoals deze zich op aarde afspeelt, overziet, zal al heel gauw door twéé daarin werkzame, geheel tegenstrijdige, motieven getroffen worden.Vóór alles zal hij ontdekken, dat Christus, de Zone Gods, door alle tijden en op alle plaatsen degenen, die de V ...

De Reformatie
C.VEENHOF
2856 woorden
a

a

men er over bazelen, dat men ook dit brok wereld voor Christus moet „opeisen".Dit is niets anders dan een gruwelijk spel met Satan en het zondige hart. Dit is niets anders dan het offeren van de jeugd aan een Moloch, even monsterachtig als die welke Israël van de Here aftrok. Ziet men niet ...

De Reformatie
1884 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Brouwershaven, J. Keizer te Lelden.West-Borneo (omgeving Tedebak), door de kerken van Bedum, Groningen, Haren, Hoogkerk, Ondsrdendam en Onnen, W. Boessenkool te Middelstum. Bilthoven, A. H. Algra, te Waardhuizen. Breukelen, W. v. d. Lingen te Alkmaar.— BEROEPBAAR ...

De Reformatie
te Maastricht
1172 woorden
van 2