GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1952-06-28
De Reformatie
DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VIII, slot)

DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VIII, slot)

HOOFDARTIKEL (ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN). Bij toepassing van "de alternatief-methode had men ook kunnen vermijden allerlei compromisver t a 1 i n g e n, die thans onontkoombaar waren. Uiteraard ben ik niet bij de besprekingen in de commissie aanwezig gewee ...

28 juni 1952
De Reformatie
B. H.
1634 woorden
Een „historische” dag

Een „historische” dag

Dinsdag jl. was het voor de Theologische Hogeschool een bizondere dag. Voor het eerst in haar lange, bewogen historie werd toen door één van haar studenten het doctoraal examen afgelegd.Gedurende vele jaren werd onze Hogeschool verhinderd haar recht-van-promotie uit te oefenen. In 1945 kwa ...

28 juni 1952
De Reformatie
C. V.
175 woorden
Doctoraal-examen

Doctoraal-examen

Geslaagd voor het doctoraal-examen (cum laude) Ds D. Deddens te Wetsinge-Sauwerd. ...

28 juni 1952
De Reformatie
11 woorden
Is voor de gebonden kerken „her-eniging” primair?

Is voor de gebonden kerken „her-eniging” primair?

Volgens 't geen we hierboven schreven moet het antwoord op de vraag, of voor de gebonden kerken hereniging primair is, beslist ontkennend lulden.De hoofdzaak Is voor de gebonden kerken niet, of ze In de toekomst weer met de vrijgemaakte kerken zullen samenleven.Er Is iets anders dat ...

28 juni 1952
De Reformatie
P. D.
201 woorden
De rechten van de (vrijgemaakte) kerken op de goederen der (plaatselijke) kerken

De rechten van de (vrijgemaakte) kerken op de goederen der (plaatselijke) kerken

In een artikel „Oud Verband of Nieuw Verband" heb ik een juridische beschouwing gegeven omtrent de vraag aan welk kerkverband de goederen, tot de gezamenlijke kerken behorend, toekomen, waarbij ik tot de conclusie kwam, dat de vrijgemaakte gereformeerde kerken als voortzetting van het oude verban ...

28 juni 1952
De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1837 woorden
Toenemende verwarring

Toenemende verwarring

Wie in het zich zo razend snel ontwikkelende — of, beter gezegd: ontbindende — mensenleven onzer dagen uit het woord des HEREN wil leven, en dus weet dat buiten dat leven-uit-het-woord de mensen geen dageraad wacht, luistert met grote aandacht naar de vele stemmen welke zich in de „christelijke w ...

28 juni 1952
De Reformatie
C. V.
2319 woorden
„Her-eniging”? Wederkeer!

„Her-eniging”? Wederkeer!

KERKELIJK LEVENNaarmate de Rotterdamse synode der gebonden kerken nadert, is „hereniging" een van de meest frequente gesprek-thema's, en waar het woord door de pers wandelt, heeft het aanstonds de volle aandacht.Gaarne over die term „her-eniging" 'n enkele opmerking: er zit meer aan ...

28 juni 1952
De Reformatie
P. D.
1048 woorden
We moeten toch vergevensgezind zijn?

We moeten toch vergevensgezind zijn?

't Gebeurt dat Iemand, die weigert wat niet In een hoek geschied is: de losscheuring van de Gereformeerde Kerken plus de schuldigverklaring (in de hoogste kerkelijke graad) van hen die genade ontvingen, getrouw te zijn, nu maar in een hoek, in een onder-onsje, in 't gelijk te breien — te horen kr ...

28 juni 1952
De Reformatie
p. D.
314 woorden
De heerlijkheid van de olielamp

De heerlijkheid van de olielamp

Ouderen onder ons herinneren zich nog de ouderwetse olielamp. Neen, niet meer de oude met raapolie gevulde en gevoede tuitlamp, die tegen het einde van de week, wanneer de voorraad bijna was opgebrand, en nieuwe olie nog niet kon worden ingekocht, bij kleine luyden onder lage daken placht voorove ...

28 juni 1952
De Reformatie
D. E .C.
617 woorden
ERFGENAMEN VAN GOD EN MEDE-ERFGENAMEN VAN CHRISTUS

ERFGENAMEN VAN GOD EN MEDE-ERFGENAMEN VAN CHRISTUS

mr DE SCHRIFTIn de voorgaande verzen heeft Paulus gesproken van de rijkdom van hen, die door de Geest Gods worden geleid: Ze zijn kinderen Gods. Dat maakt de Heilige Geest van hen. Want de Heilige Geest vormt geen slaven, die in voortdurende angst leven. Maar Hij vormt kinderen van de heme ...

28 juni 1952
De Reformatie
H. J. J.
1734 woorden
van 2