GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

516 resultaten
Filteren
van 52
1974-01-01
VU-Magazine
VU Magazine 1974 - pagina 468

VU Magazine 1974 - pagina 468

telijke ontwikkeling': geen goed woord voor Nog tijdens de tweede wereldoorlog werd ledigheid was erbij. dankbaar geconstateerd dat de jonge garde De vrijetijdsbesteding van de orthodoxe der theologen, door een intensievere arbeidsprotestanten maakt dan ook volgens de dis- drang bezield, geen tij ...

1 januari 1974
VU-Magazine
1192 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 469

VU Magazine 1974 - pagina 469

driedubbele onderdompeling waarin een predikant bijna verdrinkt. Een dominee die nog nooit overspannen was, telt niet voor vol. Pas als emiritus mag hij uitrusten: het emeritaat krijgt hij als otium cum dignitate zijn waardigheid door het werk dat eraan voorafging. Een reeks van spreekwoorden bin ...

1 januari 1974
VU-Magazine
659 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 470

VU Magazine 1974 - pagina 470

Laurus nobilis (laurier)BOEKENKASTEN WANDBETIMMERINGEN Prijzen van f 250,- tot f 2500,Modellijst 22 A op aanvraagPERFORS-Meubelfabriek TERBORG Tel. 08350-3236N A S K MAKELAARSIN ASSURANTIËNals U verzekerd wilt zijnG R O N I N G E N LAAN VAN DE VREDE 1 TEL ...

1 januari 1974
VU-Magazine
325 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 471

VU Magazine 1974 - pagina 471

het Nederlands ItknÊêkn speclak nérldmn hmderdémMmkn pmMiwmrdem Èikm awychpedkdK gegevensUitgaven van In den Toren, nu verkrijgbaar in de boekhandel3de herziene en uitgebreide editie 560 dichtbedrukte bladzijden in solide bandtijdelijk f 14,50 na 31-12-1974 f 23,50 ...

1 januari 1974
VU-Magazine
43 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 472

VU Magazine 1974 - pagina 472

The Good Life. A great Scotch is part of it The more you know about Scotch, the more you like Ballantines(C) -George Ballantine & Son Limited-1972Imported from Scotland by N.V. Kon. Distilleerderljen Erven Lucas Bols. ...

1 januari 1974
VU-Magazine
29 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 473

VU Magazine 1974 - pagina 473

t Zo er sprake is van ontwikkelingshulp lijkt deze eer te worden verstrekt door de landen rond de Middellandse Zee aan^ de rijke landen van N.W.Europari jaargang rii se n "^' december, ,50 ...

1 januari 1974
VU-Magazine
25 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 474

VU Magazine 1974 - pagina 474

nu m de boekhandel i j f i w^ l i l vkkyi 111IIIOok dat was Ams tllfIRIIIdeel IVDe kerk der hervorming in ae acnmenae eeuw /de grote crisisAFBEEVan het Lcggc der EERSTE STEEN, Aan de L U T l i E R S E K E R K , HERSTELDE GEMEEXTE,der ...

1 januari 1974
VU-Magazine
248 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 475

VU Magazine 1974 - pagina 475

m.I magazine Het vu-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor wetenschappelijl< onderwijs op gereformeerde grondslag. 'De Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Universiteit pla ...

1 januari 1974
VU-Magazine
533 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 476

VU Magazine 1974 - pagina 476

1/ü^^INHOUD11pag. 1 In dit nummer pag. 2 Inhoud pag. 3 Kerstfeest, 1975 en de Geest, door prof. dr. J. Veenhof pag. 4 Impressies 'Verandering-dag', door J. Verdonk/ •pag. 6 Wetswinkels willen overbodig worden pag. 9 Een Calvijn-congres, door prof. ...

1 januari 1974
VU-Magazine
212 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 477

VU Magazine 1974 - pagina 477

Kerstfeest1974 en de Geest door prof, dr. J. VeenhofProf. dr. J. Veenhof aanvaardde 11 oktober een hoogleraarschap in de dogmatiek, de dogmageschiedenis en de symboliek met een inaugurele rede die de titel droeg: 'De Parakleet, enkele beschouwingen over de parakleet-belofte in het evangeli ...

1 januari 1974
VU-Magazine
781 woorden
van 52