GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.577 resultaten
Filteren
van 6758
Reguliere Editie
Gedenk mijjner ....

Gedenk mijjner ....

In den hof der kruiden voegen zich tusschen wie ervan genieten, ook zij, die gif eruit bereiden willen.Ook uit den rijkdom der Schrift hebben zoo de menschen, waar zij honig heeft verborgen, gif willen zuigen.Zij hebben het ook gewild uit het verhaal van den moordenaar aan het kruis ...

De Reformatie
K. S.
1068 woorden
PASCHEN.

PASCHEN.

Het P; i^M^^pi^^clitig^.uiiPf^Tiet christendom, rees omhoog in één \wgenbiik.Het kan niet in tijdsduur worden uitgerukt, hoelang het vorderde, dat de geest van onz^n Koning Jezus Zicli, , met. Zijti niet ontbonden licha^^.ver-Sneffp^lÉI^^E^^^SlS^lfel^PSaarHoogéy •%•& • "d ...

De Reformatie
HEPP
1456 woorden
Indien niet..... maar nu.....

Indien niet..... maar nu.....

Ons Paaschfeest brengt ons weer den blijden jubel" van Jezus' verrijzenis uit de doOiden.Velen ontkennen helaas! Jezus' lichamelijke opstanding.De ker van Christus belijdt ze met heilige geestdrift.iïecds in Paulus' dagen vond ze bestrijding. De apostel waarschuwt de Corinthi ...

De Reformatie
J. G. KUNST
584 woorden
Van Gefas gezien.

Van Gefas gezien.

Als eerste getuige van Jezus' lichamelijke' verrijzenis uit de dooiden noemt Paulus in 1 Cor. 15 Cefas.Ce: Eas nu is Petrus, de rotsman.Zijn getuigenis is van buitengewone kracht.Hij had zich ten einde toe tegen den lijdensweg van Jezus verzet.„Heere', da.t zal U geens ...

De Reformatie
J. G. KUNST
550 woorden
BEHOEFTE AAN GEZAG.

BEHOEFTE AAN GEZAG.

IV. '• Er zouden meer voorbeelden aan te halen zijn ten bewijze, , dat liet subjectivisme langzamerhand zijn hoogtepunt schijnt bereikt te hebben om plaats te maken voor een geestesstemming, die meer objectief is georiëuteerd. Heel sterk laat Foerster, dien wij in ...

De Reformatie
T. FERWERDA
1264 woorden
VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

II. /Jen zal — zoo ondervsfijst in Mattlieus 24 Chriss zijn discipelen — men zal straks den Messias gri-den Mèssiaanschen kring aanwijzen in tweeërlei plaats: in de „woiestijn" en ook in de „binnenkamer en".„Woes; ijn" cii „binnenkamer" nu hebben iets gemeen ...

De Reformatie
K. S.
2621 woorden
VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

I. ^Tie meiisch der twintigste eeuw wil vele tegenistellingen overwinnen, - althans naar Jjuiten. I Maai' naar binnen coquetteert hij met het piikante verschijnsel van de tegenstelling; hij koopt [zich vaak den aristocratischen schijn van de „le-Ivensspanning" door ...

De Reformatie
K.S.
2390 woorden
VAN KERK TOT KRING....EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING....EEN AFVAL.

III. Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk mot den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizondering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast liet dwepen met de katholiciteit van kerk en christendom doet zich v ...

De Reformatie
K. S.
3170 woorden
VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

IV. Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk met den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizóndering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast het dwepen met de katholiciteit van kerk en christendom doet zich voo ...

De Reformatie
K. S.
3345 woorden
VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

V. (Slot.) Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk met den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizondering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast het dwepen mot de katholiciteit van kerk en christendom doet z ...

De Reformatie
K. S.
4146 woorden
van 6758