GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1891-05-03
De Sleutelmacht.

De Sleutelmacht.

Opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeeren, hetwelk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid, i Tim. 3 : 15. IV, Is de sleutel van uw kerk tegelijk een sleutel op de poorte van het Koninkrijk der hemelen f N ...

De Heraut
KUYPER.
3559 woorden
„Deze Eezus zal alzoo wederkomen.”

„Deze Eezus zal alzoo wederkomen.”

[HEMELVAART.] Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzoo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien henenvaren. Hand. i:11. Na zijn opstanding kon Jezus niet op aarde blijven.Deze wereld ligt nog in h ...

De Heraut
KUYPER.
1720 woorden
We blijven tegen de benaming van valsche

We blijven tegen de benaming van valsche

We blijven tegen de benaming van valsche kerk voor het Synodaal Genootschap principieel bezwaar koesteren, en twijfelen niet, of bij nader inzien, zal men ons moeten toegeven, dat die naam hier niet toepasselijk is.Daartoe vefoorloviün we ons te wijzen het principieel vefscTrfil'clatfaesta ...

De Heraut
352 woorden
Het formeele recht om een instituut

Het formeele recht om een instituut

Het formeele recht om een instituut, waarvan men lid was, te verlaten, zal nu wel door niemand meer worden betwist, Dit kan thans als vaststaande gelden. Blijft dus nog slechts de tweede vraag, t, w. of de kerk, ook in dat geval, nog eenige rechtsmacht, ter uitoefening van kerkelijke discipline, ...

De Heraut
2388 woorden
Van Synodale zijde wierden we ditmaal

Van Synodale zijde wierden we ditmaal

Van Synodale zijde wierden we ditmaal verrast door het bericht, dat de heer Ds. Van Oosterzee, predikant te Sliedrecht, Sliedrtcht verlaten gaat en uitwijkt naar de Oost.Men voelt waarom dit bericht in hooge mate onze opmerkzaamheid trok.Na de Doleantie toch was Sliedrecht de eenige ...

De Heraut
574 woorden
Wat van 1834 geldt, geldt evenzoo va

Wat van 1834 geldt, geldt evenzoo va

Amsterdam, i Mei 1891.Wat van 1834 geldt, geldt evenzoo van 1886, ook van de Doleantie blijkt nu reeds in toenemende mate, wat prikkel voor verhoogd kerkelijk leven ze gaf.Ongetwijfeld gaat zulk een kerkelijke beweging steeds gepaard met veel niet genoeg te betreuren bitterheid; een ...

De Heraut
591 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Ontvangen door Dr. A. KUYPER: uit Amsterdam / 5, met dit bijschrift: De rijkste, wiens al 't goud en zilver is, Houdt voor zich slechts 't geloof, en roept eenvisch.Die voor zijn Petrus meê Van uit de diepe zee, Als Hem d' ontvangers plagen, Een stater aan moet dragen, Zóó neemt die ...

De Heraut
147 woorden
Dfficieele  berichten uit de ned. Berf. herken.

Dfficieele berichten uit de ned. Berf. herken.

HELMOND c, A. De Raad der Ned. Geref. kerk alhier bericht aan alle belangstellenden, dat het adres dezer kerk thans is: Johs. Esmeijer, aan 't Kanaal.Namens den Raad der kerk voornoemd, G. VISSER.BARENDRECHT. Zondag 26 April 11. hield de WelEerw. ZeerGel. Heer Ds. F. Fortuin, ...

De Heraut
G. VISSER.
A. VAN MALDEGEM
Voorz.
L. CICNOPIUS
J^es.
H. TULP
Scriba.
245 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Franhr^k. Een Réveil. Kentering der publieke opinie omtrent den godsdienst. Scepticisme van de Sarcey De Pressensé. Er is eene geestelijke opwekking in de kerken van Tarn ontstaan. In de kerken van Bellegarde, Lacaze, Viane, Vabre, Gijounet worden samenkomsten gehouden, die soms tot middernacht d ...

De Heraut
WlNCKEL.
1365 woorden
uit de Pers.

uit de Pers.

In zijn schoone brochure: Buiten en binnen onzen kring, schrijft Graphoo dat ook tegen den socialen nood ten plattelande allereerst heil moet gezocht in terugkeer tot het Evangelie.Hij zegt er van: De groote Christen Staatsman, GEOEN VAN PBIK-STBEEE, antwoordt ons: < iTege? iovtr ...

De Heraut
KUYPER.
1044 woorden
van 4