GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1891-12-27
Zending.

Zending.

HLT VOORUITZICHT. {Slot: )Wenden wij van Afrika den blik naar Axië, dan treft ons daar hetzelfde T^nch^nsel. Juist de meest verwilderden zijn de meest ontvankelijken gebleken voor het Evangelie.De IL. ..., ; i in Birma bewijzen dat. Onder dit nog niet ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1150 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Ook te Almelo mocht het, Gode zij dank, tot een breken met het Synodaal verband komen. Krachtens het ambt der geloovigen werden ambtsdragers gekozen, die na bevestiging in hunne ambten als kerkeraad het besluit namen om voor hunne kerk met de organisatie van 1816 te breken en weer te keeren tot d ...

De Heraut
H. J. ALLAART
consulent.
J. KAMPHERBEEK
scriba.
88 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De aartsbisschop van Aix, die een beleedigende brief aan den minister van eeredienst schreef, naar aanleiding van diens aanschrijving om zich te onthouden van aanmoediging tot deelneming aan pelgrimstochten naar Rome is deswege ter verantwoording voor de rechter geroepen. Hij werd tot eene boete ...

De Heraut
WINCKEL.
108 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Het Church Congres RhijLDe congressen der Engelsche Episcopale kerk zgn uit de Ritualistische beweging voortgesproten. Door den meer conservatieven vleugel der Ritualisten werden zij in i860 in het leven geroepen, d. i. door hen, die niet zoo direct op een terugkeer naar Rome wil ...

De Heraut
1552 woorden
Wiklef, Hus

Wiklef, Hus

J. A. WYLIE, De Geschiedenis van het Protestantisme voor Nederlands volk bewerkt door Dr. J. A. GERTH VAN WIJK. Prachtuitgaaf in 22 afdeelingen, ruim i6oo pag. met ongeveer 200 keurige groote Platen, waaronder ook de Portretten van alle Hervormers, naar schilderijen van de voornaamste meesters, 2 ...

De Heraut
99 woorden
A.FERNHOUT,

A.FERNHOUT,

VËÏÏicÏÏËMÉTiUitgegeven door den Nederlandschen Bond van Jongelings-vereenigingen op Gereformeerden grondslag.Prijs f 0.40.Na ontvangst van dit bedrag wordt het 'franco toegezonden doorAiï! sterdam.A. FEENiOUT, Uitgever. ...

De Heraut
29 woorden
JOHN BIYAN.

JOHN BIYAN.

Bij den Uitgever J. C. VA» SCHENK BKILL, te DoesOurjr, is verschenen een 2dendruk van: Keur Bit öe ierien van JOHN BIYAN.Met prachtige Premie-Oleographie, voorstellende, in beeld en schrift: „De Wet des Heeren."Uit te geven in 15 aflev. a 40 Gts. per aOevering.I ...

De Heraut
98 woorden
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgelhandel.P. ¥Ai LEieWli k tm\Warmoesstraat 73, Amsterdaiü.KTTZIffiS EE'O'ZE in prijzen van ƒ 65, f 85, f 100 etc. ...

De Heraut
16 woorden
t Komt Nooit Weer

t Komt Nooit Weer

lomtNo. I. E. GEROE«, Roflf de Schaapherder, Historisch verhaal 1586, I Deel, 205 blz. met 4 Platen in kleurendruk. Prijs ƒ 1.50.De laatste partij ruim ik nu voor ƒ i 50 finaal op, d«ch men hrij^t ererssïuit de jaren 1584-No. 2. JULIUS Dl!< SELHOFF, Rata, de ...

De Heraut
192 woorden
WORMSER, te Amsterdam, is

WORMSER, te Amsterdam, is

Bij J. A. verkrijgbaar: WORMSER, te Amsterdam, is2VAN DENederdnitsohe Gereformeerëe Eerk van AmslêFdaü, 1891-1892, ...

De Heraut
17 woorden
van 4