GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1891-12-27
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Ook te Almelo mocht het, Gode zij dank, tot een breken met het Synodaal verband komen. Krachtens het ambt der geloovigen werden ambtsdragers gekozen, die na bevestiging in hunne ambten als kerkeraad het besluit namen om voor hunne kerk met de organisatie van 1816 te breken en weer te keeren tot d ...

27 december 1891
De Heraut
H. J. ALLAART
consulent.
J. KAMPHERBEEK
scriba.
87 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De aartsbisschop van Aix, die een beleedigende brief aan den minister van eeredienst schreef, naar aanleiding van diens aanschrijving om zich te onthouden van aanmoediging tot deelneming aan pelgrimstochten naar Rome is deswege ter verantwoording voor de rechter geroepen. Hij werd tot eene boete ...

27 december 1891
De Heraut
WINCKEL.
108 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Het Church Congres RhijLDe congressen der Engelsche Episcopale kerk zgn uit de Ritualistische beweging voortgesproten. Door den meer conservatieven vleugel der Ritualisten werden zij in i860 in het leven geroepen, d. i. door hen, die niet zoo direct op een terugkeer naar Rome wil ...

27 december 1891
De Heraut
1549 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TEGEN HET SLOT. Als de vrienden en vriendinnen dit blad ontvangen, weten ze meteen, dat het de laatste Heraut is van 1891, welke in hun handen komt. Ze hebben 't Kerstfeest voor zich, »drie Zondagen" en daarna de wisseling van den tijd, van het jaar. Zoo de Heere w ...

27 december 1891
De Heraut
HOOGENBIRK.
1060 woorden
C. H. SPURGEON.

C. H. SPURGEON.

„Laat uw llclit schfjnen"SERMOENEN IN EA& RSEN, DOORC. H. SPURGEON.{Eijkgeïllustreerd.)Prijs Cfn guldfll, in prachtband/1-30.Uitgaaf van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken Christelijken boekwinkel voorhanden. 5^t i, !; 'ü ...

27 december 1891
De Heraut
28 woorden
Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmivan af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames katoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, Dienstboden-Japonnen 80 Cent, in één dag, Rouwgoed in 4 uur, en alle soorten ondergoed worden netjes afgewerkt. Beerenstraat 11, Amst ...

27 december 1891
De Heraut
37 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Geret. Kerken. DRIETAL: Hariingen K. Fernhout te Dordrecht, J. Hulsebos te Vlissingen en W. A. Vrolijk jr. te Zaamslag.TWEETALLEN: Loenen, D. Bakker te Apeldoorn en-W. Maan te Augustinusga. — Zuid welde (cl. Groningen), A. Koppe, Chr. Geref. pred te Gas ...

27 december 1891
De Heraut
J. A. WORMSER
369 woorden
M.J.RADIUS.

M.J.RADIUS.

eAIVIERIKAAN8CHE ORGELHANDELLEIDEN, ^««ï^^^^^^ë^*'^'*^^* 3^S- Haarlemmerstraat 15. GROOTE KEUZE. COURANTE MERKEN. BILLIJKE PRIJZEN. ...

27 december 1891
De Heraut
12 woorden
J. VLASVELD.

J. VLASVELD.

VJ144G DE HOUTSKOOL-BRIQUETTENvan de Vt-lowsche Briqueiteufabriek te Ernst, welke z eer licht en voordeelig ia gebruik en prijs zijn.Solide afnemers gevraagd door J. VLASVELD. ...

27 december 1891
De Heraut
24 woorden
A. FERNHOUT, Amsterdam,

A. FERNHOUT, Amsterdam,

Verschenen bijA. FERNHOUT, Amsterdam, de ferste afleverinir van: ÜITLEDDIlorteOPDEN BRIEF VANDEN APOSTEL PAULUSaan de Ëphesiërs, DOORCompleet in 12 afleveringen van32 bladzijden è, / 0.30 per aflevering. ...

27 december 1891
De Heraut
26 woorden
van 4