GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1891-12-27
BREEBAARTs Orflelhandel.

BREEBAARTs Orflelhandel.

DOOR & ROOTE DEELNAME.Abonnement slechts ƒ6.— per jaar > • voor het Schoonhouden en Rrpareeren van Hiiis-OrgelS, van welk fabrikaat ook.Nieuwe aanvragen voor 1892 ten spoedigste in te zenden.BREEBAARTs Orflelhandel.W^Voorhanden een ruime keuzeHUIS- ...

De Heraut
35 woorden
^ Zondagsschoolroostervoorl892

^ Zondagsschoolroostervoorl892

^ Zondagsschoolroostervoorl892samengesteld doorA. J. HOOGENBSRK, O. WIEGAND, en auderen.Voor de Vereeniging: Tot Heil des Volks.In geperforeerde vellen.Prijs ƒ 0.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.Monsters worden op aanvrage gratis en ranco toegezonden. ...

De Heraut
29 woorden
IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN: Jet Jaartoeije fler Phr. M 75voor 1893, (vroeger uitgave v. Velzen), Prijs 30 CENTS.Inhoud: Kalender, markt kalender, Complete WatergPtijden Zoo volledig mogelijke Rerhelljtie Statisiieh, Jonjfel. en Juufred. Vereen., Zondasschitlen enz., enz.Ook ...

De Heraut
58 woorden
„Het edel drietal,

„Het edel drietal,

„Het edel drietal, dat uit 's lands raadzaal Vorst en Volk in Kerk en Staat terugriep naar het Woord des Heeren", Jbr. Mr. J. P. Elont van Soeterwonde, Mr. 6. Groen van PrinstererenJE. Baron Mackay.De Portretten van dit door elk antirevolutionair zoo geliefde dr ...

De Heraut
62 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Het opwekkend woord, dat tot dekking van et te kort van het Studiefonds geschreven erd, is niet ongemerkt voorbijgegaan. Die ons egen zijn, hebben er profijt van trachten te rekken, om ons te schaden. Maar God, die ns goed is, heeft de tegenstanders beschaamd n ons gehol ...

De Heraut
321 woorden
C. H. SPURGEON.

C. H. SPURGEON.

„Laat uw llclit schfjnen"SERMOENEN IN EA& RSEN, DOORC. H. SPURGEON.{Eijkgeïllustreerd.)Prijs Cfn guldfll, in prachtband/1-30.Uitgaaf van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken Christelijken boekwinkel voorhanden. 5^t i, !; 'üitne ...

De Heraut
35 woorden
Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmivan af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames katoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, Dienstboden-Japonnen 80 Cent, in één dag, Rouwgoed in 4 uur, en alle soorten ondergoed worden netjes afgewerkt. Beerenstraat 11, Amst ...

De Heraut
28 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Geret. Kerken. DRIETAL: Hariingen K. Fernhout te Dordrecht, J. Hulsebos te Vlissingen en W. A. Vrolijk jr. te Zaamslag.TWEETALLEN: Loenen, D. Bakker te Apeldoorn en-W. Maan te Augustinusga. — Zuid welde (cl. Groningen), A. Koppe, Chr. Geref. pred te Gas ...

De Heraut
J. A. WORMSER
361 woorden
M.J.RADIUS.

M.J.RADIUS.

eAIVIERIKAAN8CHE ORGELHANDELLEIDEN, ^««ï^^^^^^ë^*'^'*^^* 3^S- Haarlemmerstraat 15. GROOTE KEUZE. COURANTE MERKEN. BILLIJKE PRIJZEN. ...

De Heraut
13 woorden
J. VLASVELD.

J. VLASVELD.

VJ144G DE HOUTSKOOL-BRIQUETTENvan de Vt-lowsche Briqueiteufabriek te Ernst, welke z eer licht en voordeelig ia gebruik en prijs zijn.Solide afnemers gevraagd door J. VLASVELD. ...

De Heraut
26 woorden
van 4