GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1891-12-27
A. FERNHOUT, Amsterdam,

A. FERNHOUT, Amsterdam,

Verschenen bijA. FERNHOUT, Amsterdam, de ferste afleverinir van: ÜITLEDDIlorteOPDEN BRIEF VANDEN APOSTEL PAULUSaan de Ëphesiërs, DOORCompleet in 12 afleveringen van32 bladzijden è, / 0.30 per aflevering. ...

De Heraut
23 woorden
E. C. GRAVËHËIJER.

E. C. GRAVËHËIJER.

De ondergeteekende maakt bij dezen bekend, dat het eerste stuk van: HÜTCUESOW.Mlarii m. Je 12 ilÉe Profeten, is verschenen. Het verschijnt in 8 stukken a ƒ1— per stuk, ii vel druks.Vertaald door V. d. $> ROË, met aanbeveling van < OnUlG, onder toezicht van Dr. E. ...

De Heraut
79 woorden
Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.

Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.

Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.Deze Brandkasten zijn in gebruik bij de Firma FRIEDRICH KRUPP, Staalfabrikanten te Essen; worden gesloten met 2 en meerdere verschillende sleutels en hebben door ondervinding bev/ezen aan alle eischen te voldoen.Geïll. Prijscoiirantesi verkrij ...

De Heraut
47 woorden
p. V A nar ES i j is

p. V A nar ES i j is

p. V A nar ES i j isFIRMA JOHANNES KRAMER & Co., Dam 15--1? , Amsterdam., ^^^JF°°P^" ^" verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van I/2 ...

De Heraut
56 woorden
Capasose.

Capasose.

Ieder, die in het belang van de kinderen zijner Zondagsschool handelen wil. en hun het beste, het fraaiste en het meeste voor het minste geld wil verschaffen, wordt eens of meermalen lid vanp R VK oVereeniging voor goedkoope ZondagsscËooMtgaven.Geen eniiel fonds voor Z ...

De Heraut
86 woorden
VOOR EEN DISTEL

VOOR EEN DISTEL

Bij J. A. WORüSEiï te Amsterdam, kwam van de pers: Cleestelijlie overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen 'Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal, Dr.IngenaaidDOORInstempelband f 2.30.vanH o er d o d ke blG ...

De Heraut
38 woorden
De Arbeid der

De Arbeid der

Prijs ƒ 0.3».De Arbeid derGEIEEITE-DMOIES.Inzonderheid op liet platteland, DOORL. H. F. A. FAIJRE, Predikant te Rheden.Prijs 20 Cents, 10 Exemplaren ƒ 1.50.(Uitgegeven ten voor deck van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken solieden ...

De Heraut
52 woorden
G. AMSING^s Ateteitii

G. AMSING^s Ateteitii

G. AMSlNG^s Böelhaiel, G. AMSiNG's PapierWel, G. AMSING^s AteteitiiG. AMSING'gG. AMSING'sG. AMSiNG^sworden zijnen Stadaanbevolen.enen Gewestgenooten beleefdVoorstreek 1. 241, Leeuwarden, v RPI ...

De Heraut
24 woorden
. Zondagsschoolrooster voor 1892

. Zondagsschoolrooster voor 1892

Bij HöVEKER & ZOON, te Amsterdam, erschenen de onderstaande ZOADAdiSSCUOOL- O'STERS: . Zondagsschoolrooster voor 1892bewerkt dojr. Bs. N. A. De Saay Fortman.Uitgave van de Vereeniging: Capadose.n geperforeerde vellen en in boekjes, naar verkiezing.Pri ...

De Heraut
36 woorden
van 4