GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1892-01-10
Voor Eootwijk.

Voor Eootwijk.

Door Dr. A. KUYPER ontvangen: van den heer N. H. Fontein te Leiden ƒ lo; collecte te Baarn ƒ 2.50; van den heer W. Hovy door Ds. B. van Schelven te Amsterdam uit het busje van mej. v. d. L. ƒ 5.Door Ds. J. H. HOUTZAGERS te Kootwijk, van Ds. Steinhart te Knijpe, van NN. te Beesterzwaag ƒ t. ...

De Heraut
59 woorden
Voor Binderen.

Voor Binderen.

EEW GROOTE SCHAT.Iemand heeft eens gezegd: »Och, al dat praten over rijke en arme, mooie en leelijke talen is dwaasheid. Overal weten de menschen elkaar wel te vertellen wat zij noodig hebben of weten moeten." En een jongen, met wien ik er over sprak, zei: »Ik begrijp het^niet. Want als ik ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1052 woorden
Uit ve Pers.

Uit ve Pers.

Onder den al te bescheiden titel van U%t-Itgkundige Wenken zond Prof. Dr. A. H. de Hartog eenige korte aanteekeningen op den briej aan de Ephesürs in het licht, bij Fernhout te Amsterdam.Toch bespeurt men aldra bij de kennismaking met de eerste aflevering, dat deze wenken verre van vluchti ...

De Heraut
KUYPER.
1314 woorden
SEEIOSNEN IN lAABSEN,

SEEIOSNEN IN lAABSEN,

flSEEIOSNEN IN lAABSEN, DOORiPURGEON.{Rijk geïllustreerd.)IPrijs een guldfn, inprachtband/1.30.Uitgaaf van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken Christelijken Boekwinkel voorhanden.p K VK odI ...

De Heraut
26 woorden
H.H SCHODENNAKERS

H.H SCHODENNAKERS

Ondergeteekende vraagt om met Maart in ienst te treden: een iSCHOEIÏÏAhERS- IVËCHT van Christelijke beginselen. Chr. of ed. Gereformeerd. K. BLOM, Schoenmaker, (25) Asperen bij Leerdam.van af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames atoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, ienstboden-Japon ...

De Heraut
54 woorden
Groninger kerkbode

Groninger kerkbode

Uitgave van JAN HAAN te Groningen: iigfir KDit blad, thans ook dienstbaar voor de hrist. Geref. Kerk is meer dan de helft ver­ C root en niet noemenswaard in prijs verhoogd. Daar in de prov. Gron. omstreeks 50.000 e ielen tot de beide Gereformeerde Kerken b ehooren, kan dit blad vee ...

De Heraut
100 woorden
P. V A NA E IJ K

P. V A NA E IJ K

p. ir A M ES U KriH, MA JOHAlS'irES KE> AME: ^ & öo., Daiü 15-1? , Amstardaiii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren UNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten _ PROLONGATIËN en BELEENINGEN. emen gelden è, DEPOSITO met rentevergoeding va ...

De Heraut
56 woorden
¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

Bij J. A. WORMSEK te Amsterdam, kwam van de pers: ¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.eestelijke oveiNlenkinw'en bij den Heiligen Doop, liet doen van Belijdenis en het tue^aan tot het Mdli^ Avondmaal, DOORIsigenaaiid f 1.80. In stempelband f 2.30. ...

De Heraut
38 woorden
IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN: Tiet laarliQfiije fler Pk W Yitvoor 1893, (vroeger uitgave v. Velzen), Prijs 30 CEIVTS.Inhoud: Kalander, Jlarktkalender, Comlete Watergetijden Zoo volledig mogelijke erkelijiie MatisEiek, Jonj^ei. en Jonged. ereen., Zondaffsdmlen enz., enz.Ook Opg ...

De Heraut
62 woorden
AMSING'S

AMSING'S

. AiVISING's BogWel. m%\m%\. AMSING's^AMSING's. AÜ/lSING's. AMSING's K( enorden zijnen Stad- en Gewestgenooten beleefd anbevolen.¥oorstreeË 1. 241, Leeswarden. ...

De Heraut
19 woorden
van 4