GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1895-03-17
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXXV. PIERRE DE LA PLACE. In den beruchten Bartholomeüsnacht van het jaar 1572 zijn met den admiraal De Colligny vele aanzienlijken gevallen als slachtoffers van den haat der Roomschen tegen al wat Hugenoot heette. Zelfs de koning ...

17 maart 1895
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1398 woorden
Dan de Engelen.

Dan de Engelen.

XXII. Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Jïij neemt het zaad Abrahams aan. Hebr. 2 : i6. De vraag die thans aan de orde komt is, of er al dan niet zekere betrekking tusschen de engelen en den Christus bestaat, en indi ...

17 maart 1895
De Heraut
KUYPER.
3565 woorden
Onderwerpelijk.

Onderwerpelijk.

Amsterdam, 15 Maart 1895.g Het voorafgaand i7i? ? -««^nummer wees op g et gevaar, dat er schuilt, in het eenzijdig h p de spits drijven van een louter voorwerelijke predikatie.pre­ Thans zou de louter onderwerpebjke iking aan de beurt komen. w zFraai is ook deze naam niet; en ...

17 maart 1895
De Heraut
4244 woorden
,,Ga weg achter mij, Satanas."

,,Ga weg achter mij, Satanas."

Maar hij, zich omkeerende, zeide tot Petrus: a weg achter mij, Sataiias! Gij zijt mij een aanstoot; want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der menschen zijn. Matth. 16:23.Toen de verzoeking in de woestijn, in haar drievoudigen aanval, voleind was, week Satan van Jezus voor ...

17 maart 1895
De Heraut
KUYPER.
1766 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Lemmer, voor Kootwijk ƒ i.—. Van L. teIn hartelijken dank ontvangen voor onze J.eesl9sfelas»ïheek: 'Van iemand die onbekend wenscht te blijven een pak boeken; van den heer C. Plaag te Schiedam, een pak 'boeken. ...

17 maart 1895
De Heraut
40 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

41 •al ürtikeTwi vr, nr „, , , .. uVHBSlöe, • ' •••--> .> .v, .ru /A]n. - jSmM In het écne dat over de scholen handelt luidt het slot: Zeker, we verwerpen de calvinistische overheidsscholen, omdat de overheid geen scholen moet oprichten en dwang op het gebied der beginselen niet naar ...

17 maart 1895
De Heraut
KUYPER.
1090 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei V-r kor ting, uit het Kerkblad van 15 Maart.Vergadering der Classis Middelburg, op 12 Febr. 1895.Volgens alphabetische volgorde is Ds. H. Buurman praeses, die met goedvinden der vergadering Ds. L. A. Ruijs tot scriba en Ds. B. B. V. d. Hoorn en Ds. E. J. de Groot tot assessoren ...

17 maart 1895
De Heraut
257 woorden
Buitenland.

Buitenland.

EngeSand. Eene deputatie van Episcopalen naar den «paus.Een correspondent in Italië van de Daily News schreef dezer dagen het volgende: »Het wordt ernstig verzekerd, dat eene commissie van waardigheidsbekleeders der Engelsche Episcopaalsche kerk binnenkort naar Rome zal komen om met ...

17 maart 1895
De Heraut
794 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET VUUR GERUKT. IX. EEN NIEUW VOOORUITZICHT. De boekhandelaar had bij het verhaal, dat de heer Leenderts deed, al een paar malen onrustig op zijn stoel zitten dribbelen, 't Duurde dan ook nog al l ...

17 maart 1895
De Heraut
HOOGENBIRK.
1261 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

WirncLSi JOJEIuA.W2SrBIS ISlJEtJLMEJEl < & Co., DAM !5-17, MSTElKoopen en verkoopen EFFECTEN, diverse tOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers ...

17 maart 1895
De Heraut
46 woorden
van 3