GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1897-03-21
Saamsmelting - van A. en B.

Saamsmelting - van A. en B.

In Serooskerke gaf de ineensmelting van A en B aan een broeder deze zielsuiting in de pen: Komt, Broeders en Zusters, Jehova de lof, Voor 't goede onze Kerken betoond. Een danklied rijz' op tot zijn eer uit het stof. Ons werk wordt met zegen bekroond.Wij waren vereenigd en nochtans ...

De Heraut
246 woorden
Recensie.

Recensie.

Vergimne men ons uit de jongste pennevrucht van Prof. Mr. D. P. D. Fabius, dat onder den titel van Huiskamer en Keuken bij den uitgever Donner te Leiden het licht zag, dit slot van de eerste schets aan onze lezers voor te leggen.Met het loslaten van Gods Woord ontzonk het richtsnoer voor d ...

De Heraut
711 woorden
Johannesburg.

Johannesburg.

Ook te Johannesburg is een Gereformeerde kerk, maar nog altoos zonder Leeraar, en herhaaldelijk beroep in de republiek uitgebracht mislukte.Daarop is door den kerkeraad voorgesteld, om een Leeraar uit Holland te beroepen.Dit voorstel is in een vergadering der gemeente behandeld op 1 ...

De Heraut
1091 woorden
JANTJE DIJK,

JANTJE DIJK,

Tot onze diepe droefheid overleed heden- I namiddag, zacht en kalm, in de vaste hope 1 I des eeuwigen levens, onze geliefde Moeder, I Behuwd- en Grootmoeder, JANTJE DIJK, I Weduwe van Ds, J. BALHUIZEN, in den |I ouderdom van 64 jaren.Vit aller naam.Ds. J. C. BAL ...

De Heraut
49 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN HET BOSCH. IX. Recht verheugd zich eens geheel vrij te gevoelen, ging ook Walter het bosch in, als begeleider van een der matrozen, die op hem passen zou. De wandeling viel echter niet mee. Voor 't eerst in zijn leven merkte hij, ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1369 woorden
JACOB SCHAGER,

JACOB SCHAGER,

Heden, den i6en Maart 1897, overleed i ! onze zeer geliefde Echtgenoot en VaderJACOB SCHAGER, I in den ouderdom van ruim 44 jaar. Wed, J, SCHAGER, geb. PRONK, en Kinderen. Helder, 16 Maart 1897, Z è o«B ...

De Heraut
33 woorden
JIPPE SALVERDA,

JIPPE SALVERDA,

Zaterdag, den 13 den Maart, trof de Geref. I kerk van Zevenhoven een zware slag, doordien de Heere onzen geliefden Herder en I Leeraar JIPPE SALVERDA, I na slechts 2I/2 jaar onder ons te hebbenI gearbeid, van ons nam.In dien korten tijd hadden Leeraar en I Gemeente elkander h ...

De Heraut
91 woorden
Gereformeede Gezindheid.

Gereformeede Gezindheid.

Gereformserde Kerken, BEROEPEN: Middelhamis, M. Keulemans, te Schoonhoven B. — Ambt-VoUenhove B, Z. Hoek, te Zuidland. — Amersfoort A en Utrecht, C. B. Bavinck te Rotterdam. — Berkel, J. G. Meinen, cand. te Groningen. — Purmerend, H. Thomas, Theol. cand. a/d V. U. — Koudekerke (cl. Middelb ...

De Heraut
381 woorden
HENRY,

HENRY,

COMMENTARY HOLY BIBLE.6 groot royaal Z". deelen, geïllustreerd en in nette stempelbanden. Prijs (tnet elegant eikenhouten kastje] f 32.50.P^" Voor andere, goedkoopere edities, in prijzen van f 20.— tot f 30.—, vrage men s. v.pl. nadere inlichtingen en zichtzending.L H. KGK, ...

De Heraut
42 woorden
M. M. BOUMA,

M. M. BOUMA,

Tot ons diep leedwezen is hedenmorgen, I na een geduldig gedragen lijden van vier maanden, mijn geliefde Echtgenoot en der kinderen en kleinkinderen zeer zorgdragende | Vader en Grootvader, M, M. BOUMA, zeer kalm ontslapen, in den ouderdom van 1 ruim 68 jaren, In onze droefheid stre ...

De Heraut
82 woorden
van 4