GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1897-03-21
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 Maart. GENERALE SYNODE. Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken; dat zij de gelden, fond ...

21 maart 1897
De Heraut
J. FLESCH.
R. PRENT VAN DALEN.
J. C. VAN SCHAICK JZN.
H. DE JONG
Praeses
W. J. ZijLMANS
Scriba
W. J. DE HAAS.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
B. VAN SCHELVEN
421 woorden
JIPPE SALVERDA,

JIPPE SALVERDA,

Na eene ernstige ongesteldheid nam de I Heere heden van ons onzen geliefden | I Echtgenoot, Vader, Zoon en Broeder, JIPPE SALVERDA., j in leven Bedienaar des Woords bij de Geref. 1 I kerk alhier, in den ouderdom van 36 jaren. | j Zijn heengaan was vrede.Wed. J. SALVERDA—SCHNEIDER. I ...

21 maart 1897
De Heraut
62 woorden
L. G. WEISZ & CO.,

L. G. WEISZ & CO.,

SonunisMosaiTS ia Efiectes, ^rinsgifraelil MJ ti Frlnsënstraal, No. 157, AIHSTERSSA^. ...

21 maart 1897
De Heraut
10 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

Firma JOMJLWJSTSIS BIFULMEH < & Co.BAi 15—17, iiSTlEBii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, ilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden , DEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongatiekoers. Bedra ...

21 maart 1897
De Heraut
51 woorden
Keukenmeid,

Keukenmeid,

Mevrouw HEEMSKERK, te Sas van Gent, (Prov, Zeeland), vraagt tegen i Mei eenevan Gereformeerde belijdenis, die goed kan werken en een burgerpot kan koken. ...

21 maart 1897
De Heraut
24 woorden
Herinneringswoord

Herinneringswoord

Antiquarische Boekh. VttgaTCBt van B. DO Si'NE ES, te Lcideu:aan jeugdige leden der gemeente bij het afleggen hunner gcloofsbelfjdenis, door Da. W. DOORN. Prijs 121/2 C6., 25 ex. ƒ 3.—, 50 ex. ƒ S.—. LICHTSTEALEITWDSN KAIELAAR DES WOORDS, DOOR J. H. DONHER. Het Lijdensevangeli ...

21 maart 1897
De Heraut
47 woorden
Dr. A. SOHREIBER,

Dr. A. SOHREIBER,

Prijs ƒ 1.25.Verschenen bij den BoekhandeSi voorheen HSVEKER & WORMSER, Amsterdam: HET WERK DER eiJSGHEZENDiNBIN NEDERLANDSCH OOST-INDIË. Se! een woord vooraf vanJ. F. G. WBSTHOFF.Met 29 illnstratiëu. Prij6 f 0.30; per BOO exemplaren f25.- . ...

21 maart 1897
De Heraut
33 woorden
Huiskamer en Keuken.

Huiskamer en Keuken.

Bij D. DONNER, te Leiden, is verschenenEEN TWEETAL SCHETSEN, BOOBMr. D, JP. JD.Prijs ƒ 1.25.FA.BIUS, ...

21 maart 1897
De Heraut
16 woorden
Theologische School

Theologische School

der GereforinssrdB Herken 'm leileriand.In de maand Februari ontvingen we de volgende Collecten s Van de gemeenten Velzen ƒ2.50, Terneuzen ƒ 25, Goes ƒ 26.681/25 Nieuwdorp ƒ 19.24I/3, lerseke ƒ ii.05, Baarland/5.45, Wolfersdijk j i3-o$^!-2, Kruiningen/9.12, Biezelinge ƒ6, Heinkenszandƒ 6.5 ...

21 maart 1897
De Heraut
266 woorden
Een jaar op reis in dienst der Zending.

Een jaar op reis in dienst der Zending.

Eeü iaar op r@i§ In dienst der Eending.Bovenstaand werk wordt in zeer [soliden half thagrinlederen band gebonden voor ƒ 1.50, op de Boekbinderij vanF. L VAN D£R BOi, Bloemgi'acht 79, Amsiterdaiu.Voor het binden in den door den uitgever verkrijgbaar gestelden linnen ban ...

21 maart 1897
De Heraut
46 woorden
van 4