GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

22 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1898-11-06
De Zending.

De Zending.

VI. Celebes, het kleinste der groote Soenda-eilanden, is zeer grillig gevormd. Uit vier schiereilanden bestaat het, waarvan het zuidelijkste en noordelijkste voor ons bestuur het belangrijkst zijn en voor de zending het gewichtigst. Op het eerstgenoemde schiereilan ...

6 november 1898
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1528 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. LXI. En de Heere God maakte voor Adam en zijne vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Gen. 3 : 21. Vatten we alzoo de uitkomst der voorafgaande bespreking saam, dan blijkt vooreerst ...

6 november 1898
De Heraut
5155 woorden
Rectorale oratie.

Rectorale oratie.

Amsterdam, 4 Nov. 1898.De Heraut is gewoon een kort verslag van de rectorale oratie, waarmede 20 October de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit plaats vindt, reeds iti dezefde week aan zijn lezers mede te deelen. Dat het ditmaal niet geschiedde, was niet te wijten aan mi ...

6 november 1898
De Heraut
1405 woorden
,,De welstand van zijn gansche zaad.

,,De welstand van zijn gansche zaad.

Want de Jood Mordechaï was de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn gansche zaad. Esther lo:3. Veel kleine zielen zijn kosmopo ...

6 november 1898
De Heraut
1603 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Matigheidsschoiiisjbitrgen eti waaiers i? i de kerk.In N.-.'Vmerika heeft men in groote steden als New-York, Philadelphia, Boslon, matigheidsschouwburgen gebouv/d, op initiatief van zekeren heer Keith.De plaatsen in deze schouwburgen zijn betrekkelijk niet duur; zij varieeren van 25 ...

6 november 1898
De Heraut
WINCKEL.
555 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Van den heer G. Torenbeek, H. d. S. te Voorschoten, ƒ I, gevonden in de collecte.Dringend verzoeken wij den vrienden, onze scholen te willen steunen en ook weder eens te willen denken aan onze Bibliotheek. Vooral boeken, oude schrijvers, zijn zeer gewenscht. ...

6 november 1898
De Heraut
D. HULLEMAN
49 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Vereenigingen in de Epis­ kerk. Engeland. copaal scheNu in Engeland het Ritualisme meer dan ooit besproken wordt, komt het aan den dag, hoever velen op den weg die tot Rome terugleidt, zijn voortgeschreden. Het is schier ongeloofelijk, dat predikanten van eene Rrotestantsche kerk er toe kw ...

6 november 1898
De Heraut
1155 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over de oratje, door Prof. Rutgers gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit, schrijft Ds, Gispen in de Bazuin; In den namiddag van 20 de^er hield Prof. Rutgers, van de Vrije Universiteit, weder een doorwrochte en echt wetenschappelijke Rede: Over den invloed v ...

6 november 1898
De Heraut
2167 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 4 Noro. '98.^K.ort Verslag van de Vergadering der Classis Arnhem, gehouden te Arnhem 12 October 1898.KoEflt ter tafel de instructie Oosterbeek, die op de vorige Classis-vergadering was aangehouden, inzake 't rapport over kerkelijk opzicht en tuch ...

6 november 1898
De Heraut
944 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Giesendam, H. Meyering, te Winsum. — Zalt-Bommel, G. Elshove, te Schipluiden. — Warns c. a., C. Diemer, cand. — Blokzijl, Chr. Bruins, cand. te Scherpenzeel. — Zalk en Veecaten, Joh. Visser, te lerseke. — Wommels, H. M. Dethmers, te ...

6 november 1898
De Heraut
379 woorden
van 3