GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1903-09-13
De Dijftienbe Centrale Diaronale Conferentie

De Dijftienbe Centrale Diaronale Conferentie

der Gereformeerde Kerken dezer landen behoort reeds tot de geschiedenis.Pas was Augustusmaand, de tijd van algemeene [verpoozing en rust, — die ditmaal aan velen groote teleurstelling bezorgd had, bij gebrek aan de noodige droogte en een behoorlijken graad van warmte — voorbij, toen op den ...

De Heraut
Breukelen.
Assen.
R. BROEKHUIZEN
Secretaris.
1342 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De bladen melden: Zondag morgen werd in de Geref. Kerken te Dordrecht afgekondigd het besluit des Kerkeraads, dat, met waardeering van sommiger bezwaren, de Kerkeraad gemeend heeft de zaak der vereeniging van beide Kerkengroepen in de lijn van hetgeen geschied is in 1892 en op grond van Gods Woor ...

De Heraut
P. PLOOS
NoofDTZij
Secretaris
VAN GEEN.
M. NoORDTZij
Secretaris.
G. J. BARGER.
Ds. G. RENTING.
R. BROUWER.
J. HANIA
1414 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws. De ontdekkingen in het Oosten houden niet op. Telkens vernemen wij dat onder leiding van bekwame mannen door middel van opgraving allerlei voorwerpen en gedenkteekenen gevonden worden, die opschriften dragen welke met de berichten in het Oude Testament overeenkomen. Van liever led ...

De Heraut
WINCKEL.
379 woorden
GOLDSCHMEDING’s

GOLDSCHMEDING’s

ijn alom bekend en irorden bij toeneming gevraagd.— GROOTE MAGAZIJNEN —armoesstraat 141 en Eeizersgr. 305, ...

De Heraut
13 woorden
L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & CO.,

G. WEISZ & C%Oommiisionalrs iu ESecten, ESTEEMAKKT No. 21 A3ÏSTBBDAM.Hyp o tlneeltevraagd voor eene nieuwe Chr. School, root / 12, 000, zijnde pi. m. 60 pCt. van de prichtingskosten, desnoods tegen solide borgtelling. Brieven fr., onder lett. E., Bureau HeraiU ...

De Heraut
37 woorden
Het versch bewaren van Vruchten en Groenten

Het versch bewaren van Vruchten en Groenten

^^, i}4Urt%^inwijdmondsglazen met automatische sluiting, zonderbeugel of schroef, zoowel voor huiselijk gebruik als inhet groot, door middel van Week's Sterilisator.Uitvoerigewerkrecepten op grond van eigenervaring worden er bij verstrekt.De ...

De Heraut
73 woorden
Bethlehem Ephrata.

Bethlehem Ephrata.

Verschenen bij ZALSMAN, Kampen: De merkwaardigheden van onzes Heeren geoorteplaats en van hare naaste omgeving van e vroegste tijden tot heden.door K. F. H[. l¥OIiF. é7 blz. Prijs f 150, geb, f 1.90.1door 1¥. 19. »9^P1: M, Pred. te Amsterdam.01 blade. Pri ...

De Heraut
97 woorden
Vrije universiteit.

Vrije universiteit.

%imSmï\m.Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat de lessen van den nieuwen cursus Woensdag 16 September a. s., des middags te drie uur, zullen geopend worden met een toespraak van den pro-Rector, Prof. Dr. W. GEESINK.Voor de inschrijving als student zal gelegenheid bestaan op ...

De Heraut
62 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

STOKOUD EN ZESTIEN JAAR. HEREEND EN GESCHEIDEN. XVI. Spoedig vertrok Lukas naar Durham. Opeen dorpje in die streek vond hij zijn zuster, die van blijdschap haast niet kon spreken, toen ze haar broeder, ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1465 woorden
BOMERS VAN SWINDEREN.

BOMERS VAN SWINDEREN.

NINGEN.Nemen gelden il DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoera.OMlIEIIMMt^ENederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te «ROI«I!VCiEM, Jacobijnerstraat 18. Intercomm.-Tel. 8SB.Directie: Maatschappelijk Kapitaal ƒ1, 500, 000.J. BOMERS en Jlir. ...

De Heraut
108 woorden
van 3