GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1907-03-10
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. In het boek Genesis leest men van de Philistijnen ea later nog meer, als zij strijden tegen Israël in de tijden der Richteren en van Koning Saul; ook tegen David. Later echter hoort mea aiet meer vaa hea. Is dit volk ook weggevoerd, evenals de Israëlie ...

10 maart 1907
De Heraut
W.
HOOGENBIRK.
1012 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een convent van Luthersche vrije kerken.Den gden Februari 1.1. werd te Berlijn voor de eerste maal een convent van afgevaardigden van Luthersche vrije kerken gehouden. Eenstemmig nam men het volgende statuut aan: „Besluiten van het convent van afgevaardigden, van de van ...

10 maart 1907
De Heraut
A. DE VLIEGER.
WINCKEL.
2195 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Schoonhoven A, J. E. Reijenga, te Leerdam. - Waddingsveen, N. G. Kerssies, te Den Ham, - Westerlee, J. Koerman, cand. te Steenwijk.BEDANKT : Werkendam A, H .C. van den Brink, te Rotterdam Nederlandsch ...

10 maart 1907
De Heraut
139 woorden
JOHAN A. NEDERBRAGT,

JOHAN A. NEDERBRAGT,

Verschijnt in den loop der volgende week: S c 11 ï" i ft g e z a g; .Een woord aan allen, die de Schrift als het Woord van God liefhebbenDOORC o 15. ^i. ]X J JE, Em. Pred.fflet voorwoord van Ds. Is. v. d. LINDEN Prils 60 cents.INHOUD: I, Inleiding. ...

10 maart 1907
De Heraut
109 woorden
Koninklijke Marine.

Koninklijke Marine.

Koninklijke Marine.Aanneming van Stolcers 2e Klasse bij Hr. Ms. Zeemacht.Als STOKER 2e klasse bij Hr. Ms. Zeemacht kunnen worden aangenomen personen, die den leeftijd van 19 jaar bereikt en dien van s6 jaren nog niet hebben overschreden, bij geneeskundig onderzoek geschikt worden be ...

10 maart 1907
De Heraut
725 woorden
Familieberichten

Familieberichten

AMSTEBDAM.foor iesietajle TË KOOP; Dr. K. Gemeene Gratie, 3 din (ingenaaid) -f Gem Gr. inWetensch. en K; Kleine VOSSen (in prachtb.); Zijn Uitgang te Jeruz. (in prachtb); AlS gij in UW llUiS zit (inprachtb.); 3 Jaarg. Holl. Kerkbl. ('97—1900), waarin o. a. Gelouterd door GUID ...

10 maart 1907
De Heraut
56 woorden
W. KIRCHNER

W. KIRCHNER

Verschenen bij W. KIRCHNER te Amsterdam: Terboudingeii In deai Zendiiigj^arl^eid^contra Ds. K. FERNHOUT in de XJtrechtsche Kerkbode, door D. BAKKER, Docent aan de Keucheniusschool.— Früs f O 80 — ...

10 maart 1907
De Heraut
29 woorden
P. SIJBRANDY,

P. SIJBRANDY,

. SUBRANDT, Wijnhandelaar, EnJchuizen, beveelt zich bij H.H. Kerkeraden beleefd aantot het leveren van fijne Spaansche WJjn voor Avondmaalsgebruik. Prijs per Ankervan 45 flesschen / 40.—. Ook verkrijgbaar per half- en kwartanker. Franco levering naar alle plaats ...

10 maart 1907
De Heraut
39 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

ederlandeii m i84»DEN HAAG (vroeger 2utphfi[i). Dlrecï'e HENNV, ^RE: ; £RyEl? -öNOS! ruim . • jl^i^SêSïJ; »: ^ ...

10 maart 1907
De Heraut
18 woorden
GELDLEENINGEN.

GELDLEENINGEN.

GEI.»Ï.EE]1II1€; E]1.BeSCMkbaar (met en zonder borg, naar omstandigh.) voor Handelaren en Particulieren, voor Ie en 2e Hypotheek, opKoopmansgoederen, Erfenissen, Grossen, Cessiën, enz. Br. onder lett O. 450, aan de Nederl. Kiosken-Mij., Rotterdam. ...

10 maart 1907
De Heraut
32 woorden
van 4