GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1907-05-19
„Diezelbe geest getuigt met onzen Geest”.

„Diezelbe geest getuigt met onzen Geest”.

Diezelve Geest getuigt met onzen geest. Rom. VIII : i6. Er is een geleid worden door den Heiligen Geest, waarvan men zelf niets merkt. Er is een ander geleid worden docr den Heiligen Geest, waarvan men eerst later iets besj)eurt. Er is een geleid worden door den He ...

19 mei 1907
De Heraut
1628 woorden
„Deelende aan een iegelijk gelijkerwijs Nij wil”

„Deelende aan een iegelijk gelijkerwijs Nij wil”

[PINKSTEREN.] Doch deze dingen alle werkt de ééne en dezelfde Geest, deelende aan een iegelijk in bet bijzonder gelijkerwijs hij wil. I Cor. 12 : II Weer brak ons Pinksteren aan, de gedenkdag des Geestes, die de jaarrij onzer heilige ...

19 mei 1907
De Heraut
3192 woorden
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XXIX. Dat we op de heiligheid van het Genadeerbond zoo sterken nadruk leggen, is, mdat daaraan de realiteit van het Genadeerbond hangt.Wat we daarmede bedoelen zal thans uidelijk zijn.Zoodra de Kerk op haar eigen terrein, v n daarvoor is ze alleen aan ...

19 mei 1907
De Heraut
1317 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Gispen schrijft in de Bazuin over het jaarlijks weerkeerend Meifeest der socialisten; Op den eersten Mei van elk jaar wordt tegenwoordig, onder de beschaafde volken, het Meifeest, of het feest van den arbeid, gevierd. Die feestviering bestaat hoofdzakelijk in het houden van rede voerin ...

19 mei 1907
De Heraut
1316 woorden
Dank zij de goede

Dank zij de goede

Amsterdam, 17 Mei 1907.Dank zij de goede saamwerking, verkre* gen tusschen de Vereeniging voor Hooger Ondervtrrjs op Gereformeerden grondslag en de Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen, is thans de eerste stap gedaan op den weg, wier einddoel een medische faculteit is. ...

19 mei 1907
De Heraut
1194 woorden
Gelijk u allen bekend

Gelijk u allen bekend

De Rotterdamsche Kerkbode bevat de volgende me ê deeling van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk (A) aan de gemeente: Geliefden in onzen Heere Jezus Christus: Gelijk u allen bekend is, was de Kerkeraad reeds het vorige jaar van oordeel, dat het komen moest tot ineensmelting van de ...

19 mei 1907
De Heraut
J. H. LANDWEHR
G. VAN BLEEK
443 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Eene poging tot oplossing der schoolquaestie. Motie voor scheiding van kerk en staat. Een woord van de Christian.Een nieuwe poging is door het Engelsche ministerie in het werk gesteld om de schoolquaestie tot oplossing te brengen. Een wet werd voorgesteld of liever een enkele par ...

19 mei 1907
De Heraut
1944 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

AAN VRAGERS. Een drietal vragen van J. H. Jr. te G., zijn nu het eerst aan de beurt. Nummer r luidt; Hoe kon Paulus het Romeinsche burgerrecht hebben, terwijl hij van Tarsus afkomstig was? Heel duidelijk is het woord „terwijl" in deze vraag niet. We zullen e ...

19 mei 1907
De Heraut
HOOGENBIRK.
902 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Groothertog en de Groothertogin van Baden hebben op den dag waarop zij hun gouden bruiloft vierden, de volgende woorden in hun Bijbel laten schrijven: xDeze kostbare Bijbel werd ons bij ons huwelijk door de Evangelische geestelijkheid van het land geschonken. Nu ons heden door Gods genade verg ...

19 mei 1907
De Heraut
WINCKKL.
784 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Door woningverandering van onzen predikant, is het adres van den kerkeraad der Geref. Kerk te Ruhrort; Ds. G. W. Akkerhuis, Friedrich Wilhelmstrasse 21, Ruhrort, K. VAN OOSTENDE, scriba.Ruhrort, 13 Mei 1907.Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland.Vergadering van Deputate ...

19 mei 1907
De Heraut
K. VAN OOSTENDE
W. B. RENKEMA
H. G. DE JONGE
J. STERK VAN DE WEG
T. OEGEMA
J. EIKELBOOM
Ds. T. OEGEMA
Ds. H. DIJKSTRA
Ds. H. HOEKSTRA
Ds. W. BREUKELAAR
Dr. J. HANA
Ds. H. KOFFYBERG
S. T. GOSLINGA
1180 woorden
van 4