GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1910-09-25
NIEUWE BOEKEN

NIEUWE BOEKEN

BOEEVilKOllPIiG.Da Boekhsndekar H. A- VATST BOTTENBURG, Bloema; racht 45, Amsterdam, zal van Maandag 3 October tot Donderdag 6 Oct.a. S, telkens des a'ronds 6I/2 uur, publiek verkoopen: DE ltIBL.IOTllEK.EMvan wijlen de WclEerw. Z.Gel. Heeren: L. V. d. VAL ...

De Heraut
118 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

ttroQmgscHe Bypotheekbaok voor iederlaolTelephoonIntercOBacnanaal Mo. OÏA.Maatschappelflk Kapitaal ƒ1, 000, 000.Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 December 1909, f 2.559147So» aan Pandbrievea / 3.503.750.—.Commissarissen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, A. W. SCHI ...

De Heraut
99 woorden
HET LAND MIJNER VADEREN

HET LAND MIJNER VADEREN

R Mr. W. SWïTTERS, F. J. BOLT.M Land mijner Vaderenof een Reis door Egypte en Palestinadojr F. Lion Cachet, is een der mooiste boeken viQ dien begaafden schrijver, Ea dit drukt de tittl zelf wel uit, want wat is mooier dan een reisbe.schTijvipg? en bovendien welke kan mooier ...

De Heraut
269 woorden
„DE STER”

„DE STER”

lrlitterl^STER", Bloemstraat 154.Aanbevelend, J. H. llOliliEE. Vraagt steeds .J.H. MOLLEE'S KINDERMEEL. ...

De Heraut
13 woorden
VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

Land Vaderen"Bij J. H. KOK te Kampenverscheen thans compleet: VAN GOLGOTHA NAAR lERUZALEnPASCHEN - HEMELVAART PINKSTERENDOORP. BIESTERVELD, in leven Hoogleeraar a. d. V. UniversiteitENDr. B. WIELENGA, v.d m te Arnhem480 ...

De Heraut
125 woorden
KEURIGE BOEKEN.

KEURIGE BOEKEN.

Mrs YONGE. De Erfgenaam van Redclyffe. Nieuwe uitgaaf met 4 fraaieplatOD, 2 deelen voor slechts /1.90. In 1Prachtband slechts /2 50.Miss CUMMINS. De Lantaarnopsteker. Nieuwe uitgaafmet 4 fraaie Platen.2 deelen voor slechts /190. In 1 PracMband slechts /2 50.Verk ...

De Heraut
57 woorden
van 4