GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1910-09-25
Familieberichten

Familieberichten

GETROUWD : S. J. SEEFATENH. A. C. E. BROUWER, ie, mede namens wederzijdscbe familie, dank etuigen voor de dezer dagen ontvangen blijken van belangstelling.Berg en Dal, 22 Sept. 1910, (bij Nijmegen).De Heer en MevrouwVAN SCHELVEN—VAN LÖBEN SELSeven ...

De Heraut
46 woorden
Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

NederlandsGhe Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Btlkantoor te liondon, 2. Great Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETOEIi.Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEnFOHTEIN. I0HAHHESBÜR6, POTCHEPSTBOOB, WITBANK en PBEIIEB OlINE. ...

De Heraut
101 woorden
Ds.N.Y.VAN GOOR

Ds.N.Y.VAN GOOR

, VERSCHENEIf: DE BELIIDENIS DES GELOOFS, TOEGELICHT DOORD§. M. Y. VÜH GOOR, — v. D. M. TE GRONINGEN —350 bladzijden, royaal formaat, compres gedrukt met duidelijke letter. : -: Pri s ingen. ƒ2.40. - Oeb. /2.90.Deze verklaring oneer belijden ...

De Heraut
65 woorden
J.J.KOK te Kampen

J.J.KOK te Kampen

Dr. A. KTIYPEB'8Goedkoope Volksuitgaven.FraotijkderGodLzallffbeïd 46 Bij'belstudiën.Datde genadeparttoullerIs.Hetbell in ons.40 Bijbelstudiën.48 Bijbelstudiin, Honig uit den Rotssteen, De leer der ...

De Heraut
55 woorden
INDIE.

INDIE.

Ondergeteekende verzoekt vriendelijk doch ringend, wanneer iemand van Gereformeerden uize naar Indië vertrekt, opgave te mOgen ntvangen, al is het per briefkaart, vanaam en stoomscMp.D. J. B. WIJERS. Kwitang (Weltevreden). ...

De Heraut
31 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

rWed. P. ViN EUK k ZONEBLoof dllcaiitoor: Bijkantoreii: AMSTERDAM, Damrak 60.AMSTERDAM, Dam lB-15-17.HILVERSUM, Langestraat 65.HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.DORDRECHT, Wijnstraat, hoek Wijnbrugsteeg ...

De Heraut
58 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BmoKPEK : Terwiipel G. Noordhof, te Lippenhuizen. — Roodeschool, G. D. Scheepsma, te Boom» bergum. — Wolfaartsdijk, H. Buitenhuis, te Vreeswijk. — Waarder, J. Schoonhoven, te Scherpenieel. v EAANOINOMEN: Yselmonde, D. Steenhuis, te Ulru ...

De Heraut
528 woorden
VADER en MOEDER

VADER en MOEDER

Wegens verleend eervol ontslag aan de tegenwoordige titularissen, tengevolge vati gevorderden leeftijd, roept het Bestuur van Het Prov.Ger. Weeshuis te MIDDELHABNIStegen i April 1911 bij deie gegadigden op voot de betrekking vanVADER en MOEDERaan gemelde stichting, waa ...

De Heraut
96 woorden
MATTH. HENRY

MATTH. HENRY

3^^ Thans isOompleet versclienenhet EERSTE DEEL(Matiheus—Markus—Lukas)VAN DEletterlijke en Practioale Verklaring van het Nieuwe TestamentDOOROPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALD.VERMEERDERD MET EEN VOORREDE VANDr. H. BAVINCKDit ee ...

De Heraut
290 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

-*? HJLEVENSVERZEKERINGde Nederlanden va» i845BRAND - -1 VERZEKERINGINBRAAKDEN HAAG (vroeger Zulpben). OIrecUB HENNY. KAPITAAL, . . . . . t 4.000.000.00 RESERVEFONDS rui» . • 1.420 00000 ...

De Heraut
17 woorden
van 4