GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1915-04-25
Leestafel.

Leestafel.

1. J. E. VAN BuuREN. LEERBOEK «ER üEscniE-DENIS VAN HET NEDERLANDSCJIE VOLK. TC Groningen bij J. B. Welters' U. M., 1915.De heer VAN BUUREN, directeur der Christelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te LEEUWARDEN, noemt zelf, in het VOORBERICHT, dit zijn werk een beknopt ...

De Heraut
G.
1325 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Overysel. Ingevolge opdracht van de classicale vergadering van Deventer, binnen wier ressort dit jaar de bovengenoemde Synode zal worden gehouden, brengt ondergeteekende ter kennisse, dat de Particuliere Synode van Overijsel vergaderen zal D ...

De Heraut
SCHEPS
V.D.M.
J. G. KUNST.
776 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Op den smartelijken weg, dien wij moesten gaan, zijn wij zeer vertroost geworden door de vele blijken van ha.rtelijke deelneming, uit schier heel het land ontvangen. Het zij ons vergund hiervoor bij dezen, onzen oprechten dank te betuigen. W. OOSTERHEERT. . G. OOSTERHEERT—BAKKER.Pastorie M ...

De Heraut
48 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep, na een langdurig hjden, op 68-jarigen leeftijd, in onwankelbaar vertrouwen op' zijn Heere en Heiland, onze BroederDIRK RIJLAARSDAM, die voorheen vele jaren als Ouderling onze Kerk met toewijding diende, en ook in 1887 medewerlcte aan het besluit om onze Kerk los te maken ui ...

De Heraut
102 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Tot onze diepe droefheid ontsliep heden in het Acad. Ziekenhuis, in haren Heere en Heiland, onze lieve Dochter, Zuster, Behuwd-zuster en TanteALBERDINA, in den ouderdom van 29 jaar en 7 maanden.De vaste wetenschap dat zij thans juicht voor den troon des Lams lenigt onze diepe smart. ...

De Heraut
73 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van' deelneming, bij het overlijden van onze lieve Moeder, zeggen wij hartelijk dank. J. M. C. BEUMER. Wed. F. H. MEIJER—BEUMER.G. BEUMER. W. BEUMER. M. BEUMER.F. H. BEUMER. Doetinchem, 21 April 1915. ...

De Heraut
37 woorden
L. G. WEISZ & C.,

L. G. WEISZ & C.,

L a. WEISZ & C"., . Commissionairs in Effecten, Westermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
Te Koop aangenboden

Te Koop aangenboden

Te koop aangebodentegen billijken prijs de HERAUT-NUMMERS der jaargangen 1886—1893 en 1900—1914. (1906 ontbreekt). Br. fr. met prijsopg. onder lett. H., bureau van dit.blad. ...

De Heraut
22 woorden
De Dordtsche Leerregelen

De Dordtsche Leerregelen

Bij J. H. KOK te Kampen verschijnt met eenige dagen: , ., . . .De Dordtsche LeerregelenEenvoudig toegelicht doorDs. T. BOS..pim. 300 pag.In stempelbandPrijs f 1.50.. . . . ƒ1.90. ...

De Heraut
22 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN : Muskegon (N.-Amerika), G. Wielenga, te Zwolle. — Rotterdam (vac. wijlen Ds. H. H. Veder). J. C. Brussaard, te Meppel.AANGENOMEN: Silvolde-Gendringen, C. Diemer, rust. pred. te Apeldoorn, voorheen te Poortugaal.BEDANKT ...

De Heraut
334 woorden
van 4