GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1916-12-03
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCXXVIII. ZESDE REEKS. LI. Dit nu is het schrift, dat er geteekend is: ENÈ, MENÈ, TEKÈL, UPHARSIN. . Daniel 5 : 25.Nog op, ééne bedenking in zake het beeld dat Nebucadnezar ter eere van zichzelf ...

De Heraut
Dr. A. K.
4366 woorden
Feller dan in de beide

Feller dan in de beide

Amsterdam, 1 Dec. 1916.Feller dan in de beide voorgaande winters woedt ditmaal de strijd op de slagvelden van Europa voort. Van een positie-oorlog, waarbij nu en dan slechts een kleine aanval geschiedt, om den tegenstander niet te laten indommelen in zijn welverschanste loopgraven, is than ...

De Heraut
849 woorden
Herziening der Statenvertaling.

Herziening der Statenvertaling.

Xaar de Standaard meedeelt, is de Commissie, aan wie de Synode opdroeg de Kerken te adviseeren over de vv-enschelijkheid en mogelijkheid van een herziening onzer Statenoverzetting, tot de volgende ccfnclusies gekomen: Dat een nieuwe_vértaling of eene herziening, niet in dien zin noodzakeli ...

De Heraut
536 woorden
Dó kinderen des Verbonds.

Dó kinderen des Verbonds.

XLVII. Geheel anders staat het mét het tweede voorbeeld, waarop men zich wel beroepen heeft, met den profeet Jeremia.Dat een nieuwe_vértaling of eene herziening, niet in dien zin noodzakelijk is te' achten, als zou de Statenoverzetting aan de gemeente het Wo ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
2087 woorden
De Doopsformule.

De Doopsformule.

Niet streng genoeg kan het worden afgekeurd, wanneer enkele predikanten er behagen in vinden de doopsformule, die van den aanvang af door heel' de Christelijke Kerk gebruikt is geworden, eigenmachtig te veranderen. De doop is niet het sacrament van een of anderen predikant, zelfs niet van een bep ...

De Heraut
775 woorden
„Laat ons hem slaan met de tong”.

„Laat ons hem slaan met de tong”.

Toen zeiden zij: omt aan, laat ons gedachten tegen Jeremia denken; want de wet zal niet vergaan van den priester, noch de raal van den wijze, noch het woord van den profeet. Komt aan, en laat ons hem slaan met de tong, en laat ons niet luisteren naar eenige zijner woorden, Jeremia 18 : 18. ...

De Heraut
Dr. A. K.
1301 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. V. HEPP. HET IS DE LAATSTE URE. Intreepredikatie gehouden op Zondag 8 October 1916 te WATEEiGRA'AFSMEER, Amsterdam. H. A. van Bottenburg.DR. V. HEPP, geboren 17 December 1879, studeerde aan oiïze VRIJE UNIVERSITEIT, waar hij oolc, na in 1904 predikant in ANTWERPEN te zijn geworden, in ...

De Heraut
G.
1162 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S. Namens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier, verzoekt ondergeteekende vriendelijk, maar toch met eenigen aandrang aan de ouders, voor hunne kinderen, die naar elders gaan, doopattesten aan te vragen. • Belijdende leden behooren dit zelf te doen. ...

De Heraut
J. A. G. DE WAAL
L.G. GORIS
h.t. assessor.
902 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

ERLOREN DOCH NIET VOOR ALTIJD. VIII. THUIS EN UIT. De tranen kwamen moeder in'de oogen toen zij gelezen had wat Wulfert schreef. 'Waar zou zij zooveel geld als vereischt werd van daan halen? 't Was om wanhopig te vvorden. Ik ka ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
967 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Hcrbomu van Flied? ier's weeshuis te Madrid, De bekende predikant Georg Fliedner te Madrid zag zich dezer dagen genoodzaakt tot herbouw van het bouwvallig geworden weeshuis een hypotheek van 150.000 peseta's op te nemen. De Pro estantsche Spanjaarden konden deze som niet bijeenbrengen, en de vrie ...

De Heraut
WINCKEL
337 woorden
van 4