GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1917-11-25
Leestafel.

Leestafel.

BERG-OPWAARTS. Weekblad onder redactie M. C. BRONSVELD en H. C. HOGERZEIL. Met vaste medewerking van Dr. C. J. C. Burkens, R. Casimir, Dr. J. A. Cramer, H. W. Creutsberg; Dr. A. H. de Hartog, Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Dr. J. Lammerts van Bueren, Prof. Dr. Th. Obbink, P. Oosterlee. J. F. Schaaf, - ...

De Heraut
G.
1772 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen - van den heer H. J. van Doorn te Zeist gevonden Unie-collecte f 2 ; Letter H. T. H. Z. te Apeldoorn f 5 ; Dr. G. - H. van K. te Oppenhuizen f 3.Telkens opnieuw moet ik het dringend - verzoek om steun herhalen, want het wordt ons onmogelijk bij gebrek aan krac ...

De Heraut
J. H. HOUTZAGERS
77 woorden
MIETZ

MIETZ

Met dank a^n God geven kennis van de geboorte hunner dochter MIETZ, C. ROT.A. ROT—TELKAMP.Westzaan., 19 November 1917. ...

De Heraut
20 woorden
vóór 40 jaran

vóór 40 jaran

•«• * * •*•< ••«•* 4-•*••«•*•*••*• *+•«••*• **-fr •«"«•**•»••«•*•*•*+*Met dankbaarheid aan den Heere vermelden wij dat onze hartelijk geliefde Echtgenoot en VaderDs. A. VAN DER ZANDEN, Emerit.pred. te Putten (G.)D. V. den 2den December den dag herdenken ...

De Heraut
92 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Koudekerke (Z.), M. M. Horjus, te Oud-Loosdrecht - ^Deventer (A), H. Ph. Ingwersen, te Berlikum.BEDANKT: Wilnis, K. v. d. Veen, te Gasselter-• Nijeveen. — De Krim (Ov.), J. Cteinga~ te Hasselt.— Ten Post (Gron.), J. H. ...

De Heraut
308 woorden
LEESBOEKEN

LEESBOEKEN

— ^ — — Aa^STËRDAM. ———.»OEKENfihhnth Terug naar het Vaderhuis. Uit de KUUuUl papieren van een Geneesheer. 5e druk. 323 pag. Prijs f 1.75. geb. f 2.25.Dphnrsh illpnrif ^®Savoysche Pleeg-UGUUIdllHlbUliRdochter. Een verhaal uitde dagen van Cal ...

De Heraut
353 woorden
JAARBOEK GEREFORMEERDE KERKEN

JAARBOEK GEREFORMEERDE KERKEN

Vóór 't einde des jaars komt ter verzending gereed de jaargang 1918 van hetJAARBOEK GEREFORg¥IEERi^E KERKENonder Redactie van Ds. DOEKES en Ds. RULLMANN.Tal van verbeteringen, ook wat de inrichting betreft, worden in den nieuwen jaargang aangebracht. Wie tijdig den nieuwen ja ...

De Heraut
67 woorden
GROSHEIDE

GROSHEIDE

r. QROSHEIDEACCOUNTANT(INSTITUUTSLID)Gevoelig voir de vele en treffende bewijzen van deelneming, ontvangen bij het verlies van onze onvergetelijke Echtgenoote en Moeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: J. J. SCHÜSSLER.- Nijkerk, November 191 ...

De Heraut
37 woorden
JOHANNA BREEVOORT

JOHANNA BREEVOORT

Bij y. II. KOK te KampenverscheenEen waarschuwend woora voor onze jongelieden dooimmk BSEEVGOIITmet een inleidend woordvan Dr. A. D U P O N T- PRIJS f 0.60 - .Ouders, lees dit ernstig en teei geschreven boekske en geef het uw kinderen in handen. i! ...

De Heraut
65 woorden
J.J. IMPETA.

J.J. IMPETA.

In onze feestelijke dagen ontvingen wij uit alle oorden des lands zoo verrassend vele gelukwenschen en betuigingen van vriendschap, dat het ons ondoenlijk is, ze één voor één te beantwoorden. Daarom zij het ons vergund langs dezen weg aan allen en een iegelijk die ons door hun mede-leven hebben v ...

De Heraut
70 woorden
van 4