GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1919-03-16
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Nederland. Gereformeerde Kerken inWaarde B'oeders in onzen Heere Jezus Christus.In deze zeer moeilijke tijden, veroorzaakt door de langdurige en hevige oorlog, die in Europa en ook in andere deelen der wereld gevoerd wordt, vindt de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika zich ged ...

16 maart 1919
De Heraut
T. HAMERSMA
Js. VAN DER LINDEN
B. A. KNOPPERS.
1521 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR H H. KUYPER, hoogleeraar aan de V. U. te Amste'rdam, DE AARDE HET MIDDEI PUNT VAN HET HEELAL. III. III. Ten slotte het DERDE of laatste deel van DR. KUYPEB'S Studie, waarin hij het heeft over ide oneindige wereld der vaste sterren, die ons omeeeft" en dan, ...

16 maart 1919
De Heraut
G.
1344 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VIJAND EN VRIEND. XVI. ALLEEN. Hoe het geschil tusschen vader en zoon einden zou, was reeds nu te voorzien. Al reeds vroeger was bij baas Peter gebleken dat Kees, hoe vriendelijk hij zijn mocht, toch z ...

16 maart 1919
De Heraut
HOOGENBIRK.
1139 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Dussen-Meeuwen, Tienhoven (U), B. Wentsel, cand. te Kampen. — Naarden, H. H. Schoemaker, te Zwartsluis. — Genderen (N.-B.), J. van der Sluis, te Varsseveld. — Onderdendam, W. Faber, te Schipluiden. — Herwijnen, J, A. Verhoog, tè Reeu ...

16 maart 1919
De Heraut
232 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie, Naar aanleiding van het ingezonden stuk in uw blad van 9 Febr. j.l. wenscht de Kerkeraad der Geref. Kerk te Enschedé te verklaren, dat, hoewel hij het betreurt, dat Ds. Voerman zoo spoedig Enschedé ging verlaten, ...

16 maart 1919
De Heraut
W
VISSER
K.
218 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden verblijdde ons de Heere met de voorspoedige geboorte van een welgeschapen Zoon, dien wijJAN MARIUS hebben genoemd. JAN V. LEEUWEN HZN. "M. V. LEEUWEN—HAMBORG.Veenendaal, 7 Maart 1919. ...

16 maart 1919
De Heraut
28 woorden
Hooggeleerde Heer!

Hooggeleerde Heer!

Aan den Heer Dr. A. Kuyper, Redacteur van De Heraut, te 's-Gravenhage.Hooggeleerde Heer!Als getrouw lezer van De Heraut las ik met genoegen het stuk over de vrouwen-emancipatie in het no. 2143 van 16 Febr. j.l. Het trof mij echter bijzonder, dat hier alleen wordt gehandeld over de g ...

16 maart 1919
De Heraut
R. KUIPERS.
164 woorden
tweede Meisje

tweede Meisje

Mevrouw DE ZWAAN, Singel 310, vraagt 1 Mei een flink degelijkChristelijkelessjebeginselen. Liefst kunnende ...

16 maart 1919
De Heraut
11 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

stoppen en mazen.LG.WEISZ& C"., Commissionairs in Effecten, KeizersgrachtNo. 166, ...

16 maart 1919
De Heraut
10 woorden
SINGEL NO. 303.

SINGEL NO. 303.

(Lid Ned. Instituut)INGEL. No. 303. ...

16 maart 1919
De Heraut
5 woorden
van 4